• Zawód: MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

   •  

    czas trwania nauki – 3 lata

    W naszej szkole nauczysz się:

    • układania, spawania i uszczelniania rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia
    • montażu specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu itp.
    • montowania, naprawiania oraz konserwowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
    • montowania, naprawiania oraz konserwowania instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania
    • montowania, naprawiania oraz konserwowania instalacji wentylacyjnychi klimatyzacyjnych
    • budowania i konserwowania lokalnych oczyszczalni ścieków
    • montowania, naprawiania i konserwowania instalacji z pompą ciepła;
    • usuwania awarii wodociągowych
    • odczytywania rysunków roboczych instalacji

     

    Możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły:

    • praca na stanowisku montera w firmach instalacyjnych na terenie Polski i za granicą
    • praca w administracji domów mieszkalnych
    • prowadzenie własnej firmy instalacyjno-montażowej