• Zasady rekrutacji dla na rok szkolny 2020/2021

  •  

   Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych jak i inne szkoły powiatu świdnickiego prowadzi nabór do klas pierwszych technikum oraz szkoły branżowej I stopnia w oparciu o platformę naboru elektronicznego „Nabór optimum” znajdującą się pod adresem: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/ W serwisie znajdują się charakterystyka szkoły, opisy zawodów dostępnych do wyboru w ofercie edukacyjnej, jak i planowana ilość oddziałów, znajdują się tam również dokładne informacje o terminach: dostarczania dokumentów oraz ogłoszeniach wyników.


   Planowane kierunki kształcenia na rok szkolny 2020/2021

    

   Typ szkoły Kierunki kształcenia
   (zawód/profil)
   Planowana
   liczba
   oddziałów
   Planowana
   liczba
   uczniów
   w oddziale
   Technikum - technik budownictwa
   - technik elektronik
   - technik elektryk
   - technik informatyk
   1
   1
   1
   1
   30
   30
   30
   30
   Branżowa Szkoła
   I Stopnia
   - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
   - monter sieci i instalacji sanitarnych
   1
   1
   30
   30

    

    

    

   • Zarządzenie Dyrektora ZSB–E w sprawie określenia dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
   • Zasady i warunki rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych
   • Zasady i warunki rekrutacji do Technikum Nr 4 Politechnicznego w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych
   • Informacja w sprawie języków obcych, które są językami nauczania w Branżowej Szkole nr 2 w Świdnicy 
   • Informacja w sprawie języków obcych, które są językami nauczania w Technikum nr 4 Politechnicznego w Świdnicy  
   • Informacja w sprawie oddziału sportowego w Technikum nr 4 Politechnicznego w Świdnicy