• List Pani Dyrektor Krystyny Kowalonek do absolwentów

     • Drodzy Absolwenci Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy!

      Szanowni rodzice!

      Żegnamy 73 rocznik absolwentów w historii ZSB-E. To wyjątkowy rocznik pod wieloma względami. Pierwszy, w którym mamy aż tak dużą liczbę czynnych sportowców – kończy naukę pierwsza międzyoddziałowa klasa sportowa powołana do życia 1 września 2016r. Rocznik, który był świadkiem i uczestnikiem trudnych chwil w życiu naszej szkoły i Ojczyzny. Wyjątkowy dzięki uczniom, którzy właśnie opuszczają mury ZSB-E. Trzech spośród nich kończy naukę z wyróżnieniem, a są to: wielokrotny stypendysta Prezesa Rady Ministrów i wielokrotny reprezentant szkoły w konkursach języka niemieckiego Konrad Skóra ze śr. 5,09, mistrz wschodnich sztuk walki i członek pocztu sztandarowego Tomasz Paździora ze śr. 4,87 oraz wyróżniający się informatyk, uczeń ze wzorową frekwencją w ciągu czterech lat, skromny i lubiany Michał Kasprzyk ze śr. 4,81. Najlepszym absolwentem w roku szkolnym 2019/2020 został Konrad Skóra. Z żalem, ale i dumą żegnamy też wyjątkowych, bardzo aktywnych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na czele z Ernestem Koryciarzem i Julką Pyką, mistrzów sportu na czele z bramkostrzelnym piłkarzem ręcznym Adamem Chmielem czy biegaczem Dawidem Kalininem, utalentowanego humanistę Remigiusza Deptę laureata ogólnopolskiego konkursu na esej, a także reprezentanta szkoły w konkursie języka niemieckiego. Żegnamy wielokrotnego zwycięzcę konkursów modelarskich Huberta Balińskiego, który ponadto wraz z Kacprem Grudzińskim prowadził radiowęzeł szkolny. Łącznie 18 spośród Was wyróżniło się reprezentując szkołę na arenach sportowych.

      Wielu spośród Was włączało się w życie szkoły aktywnie i miało wpływ na budowanie i utrwalanie pozycji ZSB-E w środowisku. Wszystkim serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy!

      Dziękuję Rodzicom i opiekunom naszych absolwentów za współpracę w trudnym dziele nauczania i wychowania. Dziękuję za słowa wsparcia, z którymi spotkaliśmy się w ubiegłym roku, w trudnym dla nauczycieli  momencie i za okazywaną szkole przez cztery lata pomoc organizacyjną.

      W życiu to co dobre trwa zbyt krótko. Zapewne niektórzy powiedzą, że te 4 lata to długi czas, ale to Wasze najpiękniejsze lata. Wspominając szkołę będziecie wracać do rad, które słyszeliście nie raz, ale jakże inaczej  będą one wtedy rozumiane.

      Zastanawiałam się jaką radę dać Wam „na drogę” w dorosłe życie i stwierdziłam, że najważniejszy w życiu jest  SZACUNEK. Szacunek do drugiego człowieka, do pracy i w końcu szacunek do siebie samego. Ta postawa, leży u podłoża szeroko rozumianego sukcesu życiowego.

      Życzę, aby szacunek zawsze Wam towarzyszył i aby spełniły się Wasze plany życiowe.

       

      Dyrektor  ZSB-E  Krystyna Kowalonek

       

       

     • Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

     • Ogłoszenie


      Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy zgodnie z Uchwałą  Nr XLIII/464/2006 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 13 września 2006r. (ze zm.) w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół dla młodzieży oraz dla wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Świdnicy za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

      ogłasza nabór wniosków


      o przyznanie jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół dla młodzieży oraz wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy za rok szkolny 2019/2020 

       O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
      - są uczniami szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki 
      - są tegorocznymi absolwentami szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki 
      O stypendium sportowe mogą ubiegać się także wychowankowie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy oraz uczniowie zamieszkali na terenie Powiatu Świdnickiego a uczęszczający do szkół ponadpodstawowych nieprowadzonych przez Powiat Świdnicki.  

      Stypendia przyznawane będą w formie jednorazowej Nagrody Starosty Świdnickiego w trzech kategoriach: 

      1. Dla najlepszych uczniów z poszczególnych szkół dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki, zdających w roku szkolnym 2019/2020 egzamin maturalny. (Nagroda Starosty zostanie przyznana dla dwóch najlepszych maturzystów ze szkoły wytypowanych przez dyrektora szkoły). 
      2. Za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w:
      • konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
      • konkursie lub olimpiadzie w dowolnej dziedzinie aktywności twórczej na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.
      1. Za osiągnięcia w zawodach sportowych dla uczniów – sportowców, którzy reprezentowali szkołę i powiat w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim. Nagrody przyznawane będą za udział w zawodach półfinałowych i finałowych oraz udział w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym

      Kandydatów do stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe mogą zgłaszać wszystkie podmioty związane ze szkołą lub działalnością oświatowo-wychowawczą, a w szczególności: dyrektorzy szkół, dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów, rady rodziców, rady szkół, ośrodki pracy pozaszkolnej.


      Stypendia przyznawane będą w oparciu o udokumentowany dorobek ucznia.

      Skan wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy przesłać drogą mailową na adres ows@powiat.swidnica.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica w terminie do dnia do 16 czerwca 2020r. 


      Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74 85 00 480. 

      Informacje o przyznaniu stypendium zostaną przekazane uczniom i absolwentom bezpośrednio po rozpatrzeniu wniosków przez Zarząd Powiatu w terminie do 31 sierpnia 2020r

      Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać na stronach internetowych szkół lub na stronie www.powiat.swidnica.pl 


      Wniosek_o_przyznanie_jednorazowego_stypendium_za_wyniki_w_nauce_i_osiagniecia_sportowe.doc 

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Maturzystów

     • Wrocław 2020-04-24

       

      Drodzy Maturzyści!

      Szanowni Państwo Rodzice, Dyrektorzy i Nauczyciele!

       

      W piątek 24 kwietnia br. dla uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników kończy się rok szkolny 2019/2020. Rok trudny- epidemia koronawirusa spowodowała zawieszenie zajęć w szkołach od
      12 marca i konieczność prowadzenia nauczania na odległość. Tym goręcej gratuluję młodzieży ukończenia szkoły. Serdeczne podziękowania kieruję
      do wszystkich, którzy przyłożyli rękę do tego sukcesu, zwłaszcza do rodziców, dyrektorów, wychowawców i nauczycieli. Dobra robota - wszyscy Państwo możecie być z siebie dumni! Termin i sposób wydania świadectw ukończenia szkoły określą dyrektorzy dbając o zasady bezpieczeństwa i higieny.

       

      Koleżanki i Koledzy Dyrektorzy i Nauczyciele!

      Nam, kadrze pedagogicznej, przypadło w udziale ważne i odpowiedzialne zadanie wychowywania i kształcenia młodego pokolenia. Przekazywania umiejętności i wiedzy, formowania osobowości, hartowania charakterów. Wychowania uczniów na ludzi mądrych, dobrych, samodzielnych, pomocnych, aktywnych. Ludzi o otwartych głowach, gorących sercach, czystych rękach
      i prostych moralnych kręgosłupach. Kochających Polskę i naszą małą ojczyznę Dolny Śląsk. Szanujących innych ludzi, inne nacje i inne państwa. Takich, którzy śmiało krocząc przez życie wiele osiągną, będą kimś, przerosną swoich mistrzów.

      Serdecznie dziękując za zaangażowanie i wszystkie dotychczasowe działania bardzo proszę, byście Koleżanki i Koledzy w dalszym ciągu wspierali swoich podopiecznych w przygotowaniach do egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Uczyli ich zdalnie, utrzymywali żywy kontakt, służyli radą i pomocą, pokrzepiali dobrym słowem, dodawali energii i nadziei.

       

      Drodzy Maturzyści!

      Przed wami wymagający egzamin maturalny, nie bez kozery nazywany egzaminem dojrzałości. W tym roku trudniejszy, ponieważ będzie odbywał się w czasie pandemii koronawirusa. Zostanie przeprowadzony w drugiej połowie czerwca lub na początku lipca, o jego dokładnym terminie  z 3-4 tygodniowym wyprzedzeniem poinformują Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
      i Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

      Nie zostaniecie sami z wyzwaniem, jakim jest przygotowanie się do przesuniętego egzaminu maturalnego. Nie wątpię, że wychowawcy
      i nauczyciele w dalszym ciągu będą Was wspierać i pospieszą Wam z pomocą. Opieką otaczać Was będą bliscy i przyjaciele. Warto oglądać lekcje w Telewizji Polskiej (w ramach projektu „Szkoła z TVP” realizowanego we współpracy
      z Ministerstwem Edukacji Narodowej) adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Dużo się uczcie i sporo czytajcie, gdyż kto się dużo uczy
      i sporo czyta ten dużo wie i więcej rozumie. Nie darmo starożytni Rzymianie powiadali: „Non scholae, sed vitae discimus” (Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia) oraz „ Qidquid discis, tibi discis” (Czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz). Ucząc się, nie zapominajcie o śnie, zdrowym jedzeniu, chwilach odpoczynku, relaksu i rozrywki. Wiem, że łatwo jest mówić, a trudniej zrobić, ale może moje rady Wam się przydadzą. Gra toczy się o bardzo wysoką stawkę, bowiem od wyniku na maturze zależy otrzymanie indeksu na wymarzone studia i Wasze dalsze losy.

       

      Młodzi Przyjaciele!

      Jesteście naszą dumą i chlubą, przyszłością i nadzieją. Zrywacie się do lotu w dorosłość, dojrzałość, samodzielność. Bądźcie jak orły, polskie, królewskie, zwycięskie ptaki, które szybują wysoko. Wypływacie na otwarte morze, na głębię. Bądźcie jak okręty pod pełnymi żaglami, które prują fale znając cel podróży i port przeznaczenia (rzymski poeta, pisarz, filozof i retor Seneka Młodszy pisał: „Jeśli nie wiesz dokąd płyniesz, żaden wiatr nie będzie Ci sprzyjał”). Bądźcie cierpliwi, wytrwali, konsekwentni i odważni - wszak do odważnych świat należy. I nie zniechęcajcie się, albowiem przeszkody są po to, aby je pokonywać, a trudności, żeby hartowały.

      Z całego serca życzę Wam znakomitych wyników na maturze. Długie życie przed Wami, więc życzę, aby było udane i spełnione, pełne pięknych chwil. Abyście odnaleźli w nim swoje miejsce, żeby się zrealizowały Wasze plany i spełniły marzenia. Jestem święcie przekonany, że sprostacie wyzwaniu, jakim jest egzamin maturalny w czasie zarazy.

       

        Z życzeniami zdrowia i słowami otuchy

      Roman Kowalczyk

      Dolnośląski Kurator Oświaty

    • 77. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim
     • 77. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

     • 77 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku Niemcy przystąpili do akcji likwidacji getta. Do walki ruszyło około tysiąca słabo uzbrojonych bojowników żydowskich. Powstanie trwało do połowy maja i zakończyło się całkowitym zniszczeniem "dzielnicy żydowskiej" w Warszawie. W walkach i egzekucjach zginęła większość bojowników, a pozostająca na terenie getta ludność została deportowana do obozów zagłady. Większość budynków z terenu getta została spalona. 

      W tym roku, w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim zostanie upamiętniona syrenami alarmowymi w południe. W dziesięciu punktach miasta, gdzie toczyły się walki, zostaną również złożone kwiaty.