• Dokumenty dla nauczycieli

   •  

    • Arkusz klasyfikacyjny dla klas maturalnych (końcoworoczny) 
    • Sprawozdanie z pracy nauczycieli za II semestr roku szkolnego 2022/2023 
    • Sprawozdanie z pracy zespołów przedmiotowych za rok szkolny  
    • Karta wycieczki  
    • Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i programem wycieczki   
    • Oświadczenie - zgoda rodzica na udział dziecka w wycieczce  
    • Arkusz klasyfikacyjny - szkoła młodzieżowa semestralny  
    • Arkusz klasyfikacyjny - CKU 
    • Rozliczenie godzin ponadwymiarowych - maj 2020  
    • Rozliczenie godzin praktyk zawodowych - maj 2020