• Dokumenty dla nauczycieli

    • Karta wycieczki  
    • Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i programem wycieczki  
    • Oświadczenie - zgoda rodzica na udział dziecka w wycieczce  
    • Arkusz klasyfikacyjny - szkoła młodzieżowa  
    • Arkusz klasyfikacyjny - CKU