• Dokumenty dla nauczycieli

    • Sprawozdanie z pracy za rok szkolny 2020/2021   
    • Karta wycieczki  
    • Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i programem wycieczki   
    • Oświadczenie - zgoda rodzica na udział dziecka w wycieczce  
    • Arkusz klasyfikacyjny - szkoła młodzieżowa  
    • Arkusz klasyfikacyjny - CKU 
    • Rozliczenie godzin ponadwymiarowych - maj 2020  
    • Rozliczenie godzin praktyk zawodowych - maj 2020