• Przedmiotowe Zasady Oceniania

   •  

    Technikum:

    • Język polski  
    • Języki obce  
    • Biologia   
    • Chemia   
    • Fizyka 
    • Historia i wiedza o społeczeństwie 
    • Geografia 
    • Matematyka 
    • Edukacja dla bezpieczeństwa 
    • Podstawy przedsiębiorczości 
    • Wychowanie fizyczne  
    • Plastyka  
    • Religia 
    • Przedmioty budowlane 
    • Przedmioty elektryczne i elektroniczne 
    • Przedmioty informatyczne 

     

     

    Branżowa Szkoła I Stopnia:

    • Język polski  
    • Języki obce  
    • Matematyka 
    • Biologia 
    • Chemia 
    • Fizyka 
    • Historia i wiedza o społeczeństwie  
    • Edukacja dla bezpieczeństwa 
    • Informatyka 
    • Wychowanie fizyczne  
    • Religia 
    • Przedmioty budowlane