• EGZAMIN MATURALNY 2023

   •  

    Deklaracja maturalna na rok szkolny 2022/2023    

    Komunikat o harmonogramie egzaminów maturalntych w 2023 roku   

    Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym w 2023 roku. 

    Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 roku