• EGZAMIN MATURALNY 2021

   •  

    UWAGA Maturzyści!

    Podczas egzaminu maturalnego w roku 2021 nie obowiązuje podstawa programowa tylko podstawa egzaminacyjna określona w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

    Załącznik nr 2 – wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

     


     

    SALON MATURZYSTÓW ON-LINE

    Zachęcamy wszystkich maturzystów do skorzystania z oferty Salonu Maturzystów - Perspektywy 2020

     

     


     

    Deklaracja maturalna na rok szkolny 2020/2021 wraz z informacjami o opłatach  

     

    Komunikat o harmonogramie egzaminów maturalntych w 2021 roku 

    Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym w 2021 roku. 

    Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2021 roku