• Egzamin maturalny

   • Matura to egzamin z podstawy programowej obejmujący wiedzę z języka polskiego, matematyki, angielskiego oraz jednego rozszerzonego przedmiotu wybranego przez ucznia. Aby zdać egzamin maturalny trzeba mieć minimum 30% z części pisemnej i ustej z języka polskiego, pisemnej matematyki oraz pisemnej i ustej części języka angielskieo. Przedmiot rozszeżony nie wpływa na zaliczenie matury.


    Przestrzegaj tych zasad na egzaminie:

    • Przeczytaj instrukcję na pierwszej stronie arkusza. Słuchaj wyjaśnień udzielonych przez nauczyciela.
    • Uważnie zakoduj pracę i wypełnij kartę odpowiedzi
    • Pisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach
    • Zapisuj odpowiedzi długopisem lub piórem z czarnym tuszem lub atramentem.
    • Pracuj samodzielnie.
    • Zgłoś nauczycielowi, gdy poczujesz się źle.
    • Pilnuj, ile czasu zostało Ci do końca egzaminu.
    • Jeżeli skończysz rozwiązywać zadania przed upływem czasu, zgłoś to nauczycielowi podnosząc rękę.
    • Nie wnoś na salę egzaminacyjną telefonu komórkowego, odtwarzaczy mp3 lub innych urządzeń tego typu.
    • Nie zadawaj nauczycielowi pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
    • Nie ściagaj. Nie pozwalaj aby inni ściągali od ciebie.
    • Nie przeszkadzaj innym zdawającym. Nie rozmawiaj.

     

    Harmonogram, komunikaty i infornmacje dotyczące egzaqminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020:

    • Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020r. 
    • Komunikat o materiałach i przyborach w 2020r. 
    • Komunikat o egzaminie z informatyki 2020r.