• EGZAMIN MATURALNY 2021

   •  

     

    Deklaracja maturalna na rok szkolny 2021/2022  

    Komunikat o harmonogramie egzaminów maturalntych w 2022 roku  

    Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym w 2022 roku. 

    Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2022 roku