• EGZAMIN MATURALNY 2024

   •  

    Komunikat o harmonogramie egzaminów maturalnych w 2024 roku     

    Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym w 2024 roku.  

    Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2024 roku    

    Lista tematów jawnych z języka polskiego - ustny egzaminmaturalny