• Lista przedmiotów

  • TECHNIKUM
   Przedmioty ogólnokształcące:
   Język polski
   Język angielski
   Język niemiecki
   Plastyka
   Historia
   Wiedza o społeczeństwie
   Podstawy przedsiębiorczości
   Geografia
   Biologia
   Chemia
   Fizyka
   Matematyka
   Informatyka
   Wychowanie fizyczne
   Edukacja dla bezpieczeństwa
   Zajęcia z wychowawcą
   Religia/etyka
   Wychowanie do życia w rodzinie

   Przedmioty zawodowe w zawodzie technik budownictwa:

   Język angielski zawodowy    
   Budownictwo ogólne
   Dokumentacja techniczna
   Technologia robót murarsko-tynkarskich
   Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
   Organizacja robót budowlanych
   Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
   Pracownia zawodowa dokumentacji i budownictwa
   Pracownia organizacji robót budowlanych
   Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej
   Prowadzenie działalności gospodarczej
   Praktyki zawodowe

   Przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektryk:

   Język angielski zawodowy    
   Podstawy elektrotechniki i elektroniki
   Maszyny i napęd elektryczny
   Instalacje elektryczne
   Elektroenergetyka
   Energoelektronika
   Podstawy techniki
   Pracownia zawodowa elektrotechniki i elektroniki
   Pracownia elektryczna i elektroniczna
   Pracownia instalacji elektrycznych
   Pracownia maszyn i napędu elektrycznego
   Prowadzenie działalności gospodarczej
   Praktyki zawodowe

   Przedmioty zawodowe w zawodzie technik elektronik:

   Język angielski zawodowy    
   Podstawy elektrotechniki i elektroniki
   Podstawy techniki
   Przyrządy pomiarowe
   Instalacje urządzeń elektronicznych
   Urządzenia elektroniczne
   Układy analogowe
   Układy automatyki
   Układy cyfrowe 
   Pracownia zawodowa pomiarów elektrycznych i elektronicznych
   Pracownia elektrotechniki i elektroniki
   Pracownia instalacji urządzeń elektronicznych
   Pracownia eksploatacji urządzeń elektronicznych
   Pracownia programowania urządzeń elektronicznych
   Prowadzenie działalności gospodarczej
   Praktyki zawodowe

   Przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk:

   Język angielski zawodowy    
   Systemy operacyjne
   Urządzenia techniki komputerowej
   Sieci komputerowe
   Witryny internetowe
   Bazy danych    
   Pracownia systemów operacyjnych
   Pracownia urządzeń techniki komputerowej
   Pracownia sieci komputerowych
   Pracownia witryn internetowych    
   Pracownia baz danych    
   Pracownia aplikacji internetowych    
   Praktyki zawodowe