• Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín (Czechy)
    • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín (Czechy)

    • 18.03.2020 11:59
    • Współpraca ze szkołą w Jičinie rozpoczęła się niedawni, bo w 2011 roku. Jest więc stosunkowo młoda, ale cały czas się rozwija. Przedmiotem naszego partnerstwa jest głównie tworzenie projektów unijnych. W związku z tym czeska młodzież gościła w murach ZSB-E, a nasi nauczyciele odbyli kilka wizyt w szkole czeskiej. Z ramienia przyjaciół współpracą kieruje dyrektor - ing. Alena Žalská, u nas - dyrektor mgr inż. Krystyna Kowalonek.

    • więcej