• Magdalena Antoniak
   nauczyciel wf
   Magdalena Antoniak
  • Sylwia Bawoł
   nauczyciel bibliotekarz
   Sylwia Bawoł
  • Jan Burblis
   nauczyciel przedmiotów rolniczych
   Jan Burblis
  • Małgorzata Curyl
   Małgorzata Curyl
  • Patryk Dębowczyk
   nauczyciel wf
   Patryk Dębowczyk
  • Kinga Drej
   nauczyciel przedmiotów budowlanych
   Kinga Drej
  • Rafał Fasuga
   nauczyciel przedmiotów elektrycznych i elektronicznych
   Rafał Fasuga
  • Andrzej Franków
   nauczyciel religii
   Andrzej Franków
  • Roman Izydorczyk
   nauczyciel przedmiotów informatycznych
   Roman Izydorczyk
  • Marek Janiszewski
   nauczyciel przedmiotów rolniczych
   Marek Janiszewski
  • Kazimierz Jarema
   nauczyciel przedmiotów elektrycznych
   Kazimierz Jarema
  • Anna Jarzębicka
   nauczyciel wf
   Anna JarzębickaWychowawca: IIIa T
  • Marzena Kałwak
   nauczyciel języka polskiego
   Marzena KałwakWychowawca: Ib Tg
  • Zbigniew Kałwak
   wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów budowlanych
   Zbigniew Kałwak
  • Dariusz Karaszewski
   nauczyciel historii, wos, edb
   Dariusz Karaszewski
  • Paweł Kazimierski
   nauczyciel matematyki i przedmiotów informatycznych
   Paweł KazimierskiWychowawca: IIIc T
  • Bożena Kędzierska
   nauczyciel języka polskiego
   Bożena KędzierskaWychowawca: Id Tp
  • Anita Klepacz
   nauczyciel języka polskiego
   Anita KlepaczWychowawca: II c T
  • Jarosław Klimkowski
   nauczyciel przedmiotów informatycznych
   Jarosław KlimkowskiWychowawca: Ic Tg
  • Helena Kosmala
   nauczyciel historii, wos i przedsiębiorczości
   Helena KosmalaWychowawca: Ia Tp
  • Krystyna Kowalonek
   dyrektor, nauczyciel przedmiotów budowlanych
   Krystyna Kowalonek
  • Bartosz Kulig
   nauczyciel wf
   Bartosz KuligWychowawca: IVb T
  • Elżbieta Laskownicka
   nauczyciel przedsiębiorczości i przedmiotów rolniczych
   Elżbieta Laskownicka
  • Beata Łobaza
   nauczyciel przedmiotów budowlanych
   Beata ŁobazaWychowawca: I BS
  • Bogdan Mackiewicz
   nauczyciel przedmiotów informatycznych
   Bogdan Mackiewicz
  • Przemysław Matejczuk
   nauczyciel przedmiotów informatycznych
   Przemysław Matejczuk
  • Joanna Musiej-Ząbkiewicz
   nauczyciel języka angielskiego
   Joanna Musiej-ZąbkiewiczWychowawca: IVd T
  • Lucyna Mydłowska
   pedagog
   Lucyna Mydłowska
  • Kamil Nowak
   nauczyciel języka angielskiego
   Kamil Nowak
  • Jacek Olszewski
   nauczyciel religii
   Jacek Olszewski
  • Iwona Opoka
   nauczyciel matematyki i przedmiotów informatycznych
   Iwona Opoka
  • Agnieszka Perska
   nauczyciel języka angielskiego
   Agnieszka Perska
  • Jolanta Pijanowska
   nauczyciel matematyki i przedmiotów informatycznych
   Jolanta PijanowskaWychowawca: IVc T
  • Robert Pijanowski
   nauczyciel przedmiotów elektrycznych i elektronicznych
   Robert Pijanowski
  • Piotr Rudownnik
   nauczyciel przedmiotów elektrycznych i elektronicznych
   Piotr Rudownnik
  • Tadeusz Schmidt
   nauczyciel przedmiotów elektrycznych
   Tadeusz Schmidt
  • Ewa Sebastiańska
   nauczyciel języka niemieckiego
   Ewa SebastiańskaWychowawca: IIIb T
  • Jarosław Sikorski
   superhiperinformatyk
   Jarosław Sikorski
  • Katarzyna Skąpska
   nauczyciel geografii
   Katarzyna SkąpskaWychowawca: IIb T
  • Lena Słowik
   nauczyciel bibliotekarz
   Lena Słowik
  • Damian Sulikowski
   nauczyciel przedmiotów informatycznych
   Damian Sulikowski
  • Ewa Sułkowska
   nauczyciel biologii i chemii
   Ewa SułkowskaWychowawca: IIa T
  • Ewelina Sycz
   nauczyciel chemii i fizyki
   Ewelina SyczWychowawca: Ic Tp
  • Małgorzata Szczepańska
   nauczyciel języka angielskiego
   Małgorzata SzczepańskaWychowawca: Ia Tg
  • Magdalena Szpara-Dyduch
   nauczyciel języka niemieckiego
   Magdalena Szpara-DyduchWychowawca: IVa T
  • Adam Szpilakowski
   nauczyciel przedmiotów elektrycznych i elektronicznych
   Adam Szpilakowski
  • Aleksandra Szukała-Woźniak
   nauczyciel przedmiotów budowlanych
   Aleksandra Szukała-Woźniak
  • Krzysztof Terebun
   nauczyciel wf
   Krzysztof Terebun
  • Maksymilian Wojewoda
   nauczyciel przedmiotów informatycznych
   Maksymilian Wojewoda
  • Artur Zaremba
   nauczyciel matematyki i przedmiotów informatycznych
   Artur ZarembaWychowawca: III BS
  • Cezariusz Zaruski
   nauczyciel wf, edb
   Cezariusz ZaruskiWychowawca: Ib Tp