• Egzamin zawodowy w roku szk. 2020/2021 - styczeń 2021r.

   •  

     

    Instrukcja dla zdającego egzamin zawodowy ze względu na reżim sanitarny związany z Covid 19   

     


     

    Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwiec-lipiec 2021 r.   


     

    Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji jednoliterowych - dotyczy absolwentów z lat ubiegłych (technikum i branżowa szkoła) oraz słuchaczy KKZ:

    • etap pisemny (podstawa programowa 2012)     
    • etap praktyczny (podstawa programowa 2012)     
    • etap pisemny (podstawa programowa 2017)     
     

     

    Terminy egzaminów zawodowych dla kwalifikacji trzyliterowych - dotyczy klas II T:

    • etap pisemny   
    • etap praktyczny    

     

     

    Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji dwuliterowych - dotyczy klas III i IV T:

    • etap pisemny     
    • etap praktyczny    

     

     

    Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji dwuliterowych - dotyczy KKZ:

    • etap pisemny     
    • etap praktyczny    

     

     


    Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

    • uczeń / absolwent       
    • uczestnik KKZ