• Egzamin zawodowy w roku szk. 2022/2023 - czerwiec 2023r.

   •  

     

    Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2023 r.      

    Informacje dla zdających egzamin - 2023  

     

     

    Termin egzaminu zawodowego dla kwalifikacji trzyliterowych - dotyczy Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia - czerwiec 2023r.:

    • etap pisemny elektroniczny  
    • etap praktyczny   

     

     

    Termin egzaminu zawodowego dla kwalifikacji trzyliterowych - dotyczy klas III i IV Technikum (po gimnazjum i po podstawówce) i Branżowej Szkoły I Stopnia (poprawka):

    • etap pisemny elektroniczny (podstawa programowa 2019)   
    • etap praktyczny (podstawa programowa 2019)   

     

     

    Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji dwuliterowych - dotyczy absolwentów Technikum (poprawka):

    • etap pisemny papierowy (podstawa programowa 2017)   
    • etap praktyczny (podstawa programowa 2017)   

     

     

    Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji jednoliterowych - dotyczy absolwentów Technikum (poprawka):

    • etap praktyczny (podstawa programowa 2012)   

     

     

     Termin egzaminu zawodowego dla KKZ:

     
    • etap pisemny elektroniczny  
    • etap praktyczny    

     


    Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

    • uczeń / absolwent       (formuła 2019)  
    • uczeń / absolwent       (formuła 2017)
    • uczestnik KKZ