• Egzamin zawodowy w roku szk. 2019/2020 - styczeń 2020r.

   •  

    Ogłoszenie wyników sesji styczeń 2020 egzaminu zawodowego będzie 31.03.2020r.

     

    Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

    • uczeń / absolewent      
    • uczestnik KKZ