• Egzamin zawodowy w roku szk. 2019/2020 - czerwiec 2020r.

   •  

    Terminy egzamiminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji jednoliterowych - dotyczy absolwentów klas IV, absolwentów z lat ubiegłych oraz słuchaczy KKZ:

    • etap pisemny  
    • etap praktyczny   
     

     

    Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji dwuliterowych - dotyczy klas III T i uczniów BS I Stopnia:

    • etap pisemny   
    • etap praktyczny   

     

     


    Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

    • uczeń / absolewent      
    • uczestnik KKZ