• Egzamin zawodowy w roku szk. 2022/2023 - styczeń 2023r.

   •  

    Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie styczeń 2023 r.     

    Informacje dla zdających egzamin - zima 2023  

     

     

    Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji dwuliterowych - dotyczy klas IV Technikum (poprawka):

    • etap praktyczny (podstawa programowa 2017)   

     

     Termin egzaminu zawodowego dla kwalifikacji trzyliterowych - dotyczy klas IV Technikum (po gimnazjum):

    • etap pisemny elektroniczny (podstawa programowa 2019)   
    • etap praktyczny (podstawa programowa 2019)     

     Termin egzaminu zawodowego dla KKZ (ROL.03, ROL.09, ELE.02):

    • etap pisemny elektroniczny  
    • etap praktyczny   

     


    Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

    • uczeń / absolwent       (formuła 2019)  
    • uczeń / absolwent       (formuła 2017)
    • uczestnik KKZ