• Egzamin zawodowy w roku szk. 2020/2021 - styczeń 2021r.

   •  

    Instrukcja dla zdającego egzamin zawodowy ze względu na reżim sanitarny związany z Covid 19  

     


     

    Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.  

     


     

    Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji jednoliterowych - dotyczy absolwentów klas IV, absolwentów z lat ubiegłych (technikum i branżowa szkoła) oraz słuchaczy KKZ:

    • etap pisemny (podstawa programowa 2012)     
    • etap pisemny (podstawa programowa 2017)      
    • etap praktyczny    
     

     

    Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji dwuliterowych - dotyczy klas IV T:

    • etap pisemny    
    • etap praktyczny   

     

    Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji dwuliterowych - dotyczy KKZ:

    • etap pisemny    
    • etap praktyczny   

     


    Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

    • uczeń / absolwent       
    • uczestnik KKZ