• Egzamin zawodowy w roku szk. 2021/2022 - styczeń 2022r.

   •  

     

    Wytyczne dla zdającego egzamin zawodowy ze względu na reżim sanitarny związany z Covid 19   

     


     

    Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczeń-luty 2022 r.   


     

    Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji jednoliterowych - dotyczy absolwentów z lat ubiegłych (technikum i branżowa szkoła):

    • etap pisemny (podstawa programowa 2012)      
    • etap praktyczny (podstawa programowa 2012)    
     
     

    Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji dwuliterowych - dotyczy absolwentów z lat ubiegłych technikum:

    • etap pisemny (podstawa programowa 2017)     
    • etap praktyczny (podstawa programowa 2017)   

     

     

     Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji dwuliterowych - dotyczy klas IV T:

    • etap pisemny     
    • etap praktyczny    

     

     

    Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji dwuliterowych - dotyczy KKZ:

    • etap pisemny    

     

     

     


    Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

    • uczeń / absolwent       
    • uczestnik KKZ