• Egzamin zawodowy w roku szk. 2023/2024 - styczeń 2024r.

   •  

     

    Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2024 r.      

    Informacje dla zdających egzamin - 2024 

     

     

    Termin egzaminu zawodowego dla kwalifikacji trzyliterowych - dotyczy Technikum - styczeń 2024r.:

    • etap pisemny elektroniczny   
    • etap praktyczny   

     

     

    Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji dwuliterowych - dotyczy absolwentów Technikum (poprawka) - styczeń 2024:

    • etap praktyczny (podstawa programowa 2017)    

     

     

    Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji trzyliterowych - dotyczy absolwentów Technikum (poprawka) - styczeń 2024:

    • etap pisemny 
    • etap praktyczny 

     

     

     Termin egzaminu zawodowego dla KKZ - styczeń 2024:

     
    • etap pisemny elektroniczny   
    • etap praktyczny    

     


    Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

    • uczeń / absolwent       (formuła 2019)  
    • uczeń / absolwent       (formuła 2017)
    • uczestnik KKZ