• Egzamin zawodowy w roku szk. 2021/2022 - czerwiec 2022r.

   •  

     

    Wytyczne dla zdającego egzamin zawodowy ze względu na reżim sanitarny związany z Covid 19   

     


     

    Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wczerwiec 2022 r.  - podstawa programowa 2019    

     

    Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wczerwiec 2022 r.  - podstawa programowa 2012, 2017  

     


     

    Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji jednoliterowych - dotyczy absolwentów z lat ubiegłych (Technikum):

    • etap pisemny (podstawa programowa 2012)      
    • etap praktyczny (podstawa programowa 2012)   
     
     

     Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji dwuliterowych - dotyczy klas IV Technikum (poprawka):

    • etap pisemny (podstawa programowa 2017)    
    • etap praktyczny (podstawa programowa 2017)    

     

     

     Termin egzaminu zawodowego dla kwalifikacji trzyliterowych - dotyczy klas III Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia:

    • etap pisemny (podstawa programowa 2019)    
    • etap praktyczny (podstawa programowa 2019)    

     

     

     


    Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

    • uczeń / absolwent       (formuła 2019)  
    • uczeń / absolwent       (formuła 2017)
    • uczestnik KKZ