• Dokumenty i procedury obowiązujące w szkole

   •  

    • Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy w czasie epidemii od 1 września 2020r.    (po zmianach na 20.05.2021r.)

     

    • Statut ZSB-E  

     

    Zmiany do Statutu ZSB-E:

    - Uchwała Nr 4/2020 z dnia 14.01.2020r.  

    - Uchwała Nr 5/2020 z dnia 14.01.2020r.  

    - Uchwała Nr 15/2020 z dnia 22.04.2020r.  

     

    • Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022    
    • Program poprawy frekwencji 
    • Procedury obowiązujące w szkole
    •   
    • Wewnątrzszkolne kryteria oceniania zachowania