• Dokumenty i procedury obowiązujące w szkole

   •  

    • Statut ZSB-E  

    Zmiany do Statutu ZSB-E:

    • Uchwała Nr 4/2020 z dnia 14.01.2020r.  
    • Uchwała Nr 5/2020 z dnia 14.01.2020r.  
    • Uchwała Nr 15/2020 z dnia 22.04.2020r.  

     

    • Program wychowawczo-profilaktyczny   
    • Program poprawy frekwencji 
    • Procedura korzystania z telefonów komórkowych u sprzętu elektronicznego 
    • Wewnątrzszkolne kryteria oceniania zachowania