• Dokumenty i procedury obowiązujące w szkole

   •  

    • Statut ZSB-E 
    • Program wychowawczo-profilaktyczny   
    • Program poprawy frekwencji 
    • Procedura korzystania z telefonów komórkowych u sprzętu elektronicznego 
    • Wewnątrzszkolne kryteria oceniania zachowania