• Dokumenty i procedury obowiązujące w szkole

   •  

    STATUT

    • Statut Technikum Nr 4 Politechnicznego w Świdnicy    
    • Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Świdnicy   

     


    • Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2023/2024     
    • Program poprawy frekwencji 
    • Procedury obowiązujące w szkole   
    •  Wewnątrzszkolne kryteria oceniania zachowania
    • Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy w czasie epidemii od 1 września 2020r. (po zmianach na 20.05.2021r.)