• Informacje dotyczące organizacji egzaminów zawodowych

    • Składy zespołów nadzorujących egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna  
    • Składy zespołów nadzorujących egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna  
    • Nauczyciele oddelegowani do innych szkół (razem z CKZ)  
    • Nauczyciele oddelegowani do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świdnicy