•  

    W okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. nauka na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych prowadzona jest zdalnie na platformie Moodle.

     


     

    Szanowni Państwo

    W związku z ogłoszeniem przez Premiera działań profilaktycznych dotyczących koronawirusa zajęcia  w  szkole są zawieszone od 12.03.2020r. do 25.03.2020r. (włącznie).

    Zawieszeniu podlegają:

    • wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w szkole,
    • nauczanie indywidualne w domu ucznia,
    • zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy.

     

    Zajęcia dydaktyczne w ramach kursu RL.04 - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej w dniach 20-21 marca 2020r. zostają zawieszone. Zajęcia zostaną przesunięte na inny termin, który podamy w późniejszym czasie. 

     


    Terminy rozpoczęcia kursów w roku szkolnym 2019/2020:

    - Technik pszczelarz RL.04 semestr 1 - 20 września 2019 roku.
    - Technik pszczelarz RL.04 semestr 3 - 13 września 2019 roku.
    - Technik pszczelarz RL.17 semestr 1 - 27 września 2019 roku.
    - Technik elektryk E.07 - 13 września 2019 roku.


     

    TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGONA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w Centrum Kształcenia Ustawicznego w ZSB-E w Świdnicy

    1. Składanie wniosków wraz z załącznikami od 01.06.2018r. do 26.07.2018r.
    2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwal. – 27.07.2018r. godz. 14:00
    3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i liczby wolnych miejsc – 30.07.2018r. godz. 14:00


    Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (74)852-10-05 lub e-mailowy cku@cku.swidnica.pl


    Od 01.09.2017r. rusza kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie pszczelarz. Podstawa programowa dla kształcenia w zawodzie. Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem nauki na kursie proszone są o kontakt telefoniczny.

    REKRUTACJA NA KURSY KWALIFIKACYJNE

    Jeśli myślisz o:

    • - podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych,
    • - zdobyciu nowego zawodu,
    • - zmianie pracy,
    • - otworzeniu własnej działalności gospodarczej

     

    to skorzystaj z oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy.


    Aktualnie prowadzimy rekrutację na następujące kursy kwalifikacyjne:

    W zawodzie technik ochrony osób i mienia

    Kurs: ochrona osób i mienia (Z.3)
    - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 210 godzin,
    - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (Z.3) - 683 godziny
    - łączna liczba godzin kursu - 893 godziny

    W zawodzie technik informatyk

    Kurs: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych (E.12)
    - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 176 godzin,
    - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (E.12) - 234 godziny
    - łączna liczba godzin kursu - 410 godzin

    Kurs: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
    - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 176 godzin,
    - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (E.13) - 195 godziny
    - łączna liczba godzin kursu - 371 godzin

    Kurs: Tworzenie aplikacji internetowych, baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)
    - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 176 godzin,
    - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (E.14) - 273 godziny
    - łączna liczba godzin kursu - 449 godzin

    W zawodzie technik elektryk

    Kurs: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7)
    - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 260 godzin,
    - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (E.7) - 293 godziny
    - łączna liczba godzin kursu - 553 godzin

    Kurs: Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8)
    - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 260 godzin,
    - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (E.8) - 228 godziny
    - łączna liczba godzin kursu - 488 godzin

    Kurs: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24)
    - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 260 godzin,
    - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (E.24) - 130 godziny
    - łączna liczba godzin kursu - 390 godzin

    W zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, oraz w zawodzie technik urządzeń sanitarnych

    Kurs: Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci (B.8)
    - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 228 godzin,
    - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.8) - 221 godziny
    - łączna liczba godzin kursu - 449 godzin

    Kurs: Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych (B.9)
    - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 228 godzin,
    - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.9) - 215 godziny
    - łączna liczba godzin kursu - 443 godzin

    W zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

    Kurs: Montaż systemów suchej zabudowy (B.5)
    - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 228 godzin,
    - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.5) - 2163 godziny
    - łączna liczba godzin kursu - 391 godzin

    Kurs: Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (B.6)
    - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 228 godzin,
    - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.6) - 163 godziny
    - łączna liczba godzin kursu - 391 godzin

    Kurs: Wykonywanie robót posadzkarskich i okładzinowych (B.7)
    - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 228godzin,
    - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.7) - 163 godziny
    - łączna liczba godzin kursu - 391 godzin

    W zawodzie technik budownictwa

    Kurs: Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18)
    - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 280 godzin,
    - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.18) - 390 godziny
    - łączna liczba godzin kursu - 670 godzin

    Kurs: Wykonywanie robót betoniarskich i zbrojarskich (B.16)
    - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 280 godzin,
    - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.16) - 390 godziny
    - łączna liczba godzin kursu - 670 godzin

    Kurs: Organizacja i kontrola robót budowlanych (B.33)
    - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 280 godzin,
    - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.33) - 143 godziny
    - łączna liczba godzin kursu - 323 godzin

    Kurs: Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej (B.30)
    - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 280 godzin,
    - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.30) - 65 godziny
    - łączna liczba godzin kursu - 345 godzin

    Organizowane przez nas kursy dają uprawnienia do zdawania egzaminów państwowych.

    Nasze atuty:
    - bezpłatna nauka,
    - bezpłatne egzaminy,
    - bezpłatne materiały na platformie internetowej moodle,
    - nowoczesna baza dydaktyczna,
    - profesjonalna kadra nauczycielska,

    Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (74)852-10-05 lub e-mailowy cku@cku.swidnica.pl