• Laboratorium ECDL

   • ECDL przeznaczony jest dla osób, które chcą sprawdzić swoje podstawowe umiejętności, niezbędne zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu codziennym. ECDL zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania. Weryfikacja tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.

    ECDL Advanced Certyfikat przeznaczony jest dla osób, które posiadają zaawansowane umiejętności informatyczne w zakresie komputerowego przetwarzania tekstów, wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych, baz danych czy narzędzi grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej. ECDL Advanced to układ 4 egzaminów praktycznych , zakończonych oddzielnymi certyfikatami.

    ECDL WebStarter Przeznaczony dla osób tworzących strony www. Weryfikuje podstawową wiedzę z zakresu tworzenia stron internetowych za pomocą 1. egzaminu praktycznego.

    ECDL e-Citizen Przeznaczony jest dla wszystkich obywateli społeczeństwa informacyjnego posiadających podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania komputera i internetu w życiu codziennym. Weryfikacja tych umiejętności realizowana jest w postaci jednego egzaminu praktycznego.

    ECDL CAD Przeznaczony jest dla studentów architektury lub innych kierunków inżynierskich lub kandydatów na studia, którym niezbędna jest wiedza z zakresu podstawowych umiejętności dotyczących Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD. Kandydaci demonstrują umiejętności wykorzystania Auto CAD’a do tworzenia o modyfikowania obiektów i elementów w zakresie rysunku dwuwymiarowego.

    JAK ZDAWAĆ EGZAMINY EDCL?

    Aby uzyskać certyfikat ECDL należy:

    • - Skontaktować się z wybranym przez siebie egzaminatorem
    • - lista egzaminatorów znajduje się na stronie www.ecdl.com.pl
    • - Ustalić z egzaminatorem szczegóły egzaminu (miejsce, termin)
    • - Uiścić opłaty – cennik znajduje się na stronie www.ecdl.com.pl
    • - Po zdanych egzaminach kartę EKUK należy wysłać na adres Polskiego Biura ECDL.
    • - Certyfikat zostaje wysłany z Polskiego Biura ECDL na adres zdającego

     

    Istnieje możliwość uzyskania dodatkowego certyfikatu ECDL w postaci karty plastikowej ze zdjęciem, po wcześniejszym wypełnieniu wniosku znajdującego się na stronie www.ecdl.com.pl oraz przesłaniu go wraz ze zdjęciem i dowodem wpłaty na adres Polskiego Biura ECDL.

    JAK ZDAWAĆ EGZAMINY EDCL Advanced, ECDL WebStarter, ECDL e-Citizen, Ecdl CAD?

    Aby uzyskać wybrany certyfikat należy:

    • - Zgłosić się do wybranego przez siebie Centrum Egzaminacyjnego
    • - lista Centrów znajduje się na stronie www.ecdl.com.pl
    • - Ustalić z Centrum Egzaminacyjnym szczegóły egzaminu (miejsce, termin, opłata)
    • - Po zdanych egzaminach Centrum Egzaminacyjne przesyła do Polskiego Biura ECDL dokumentację, następnie certyfikaty odsyłane są do Centrum Egzaminacyjnego
    • - Odbiór certyfikatu realizowany jest w Centrum Egzaminacyjnym

    Istnieje możliwość uzyskania każdego z wyżej wymienionych certyfikatów w postaci karty plastikowej ze zdjęciem.

    Dodatkowo posiadacz 4 certyfikatów ECDL Advanced może ubiegać się o Certyfikat ECDL Ekspert.

    Procedura uzyskania ww. certyfikatów – kart plastikowych realizowana jest w Centrach Egzaminacyjnych (wypełnienie wniosku i wniesienie opłaty).