• Oferta szkoły

   •  

    Spośród wielu tysięcy absolwentów naszej szkoły większość kontynuowała naukę w szkołach wyższych, wielu to specjaliści wysokiej klasy zatrudnieni na eksponowanych stanowiskach w naszym mieście. Nasi uczniowie startują w turniejach budowlanych, olimpiadach językowych, konkursach recytatorskich, poetyckich, wiedzy o Unii Europejskiej, międzyszkolnych zawodach sportowych i wielu innych. Dobre wyniki nauczania corocznie potwierdzane są wysokim poziomem zdawalności egzaminów zewnętrznych zarówno maturalnych jak i zawodowych.

    ZSB-E prowadzi wymianę ze szkołami zagranicznymi: od ponad 20 lat z zaprzyjaźnioną szkołą Karl-Arnold-Schule in Kreisberufsschulzentrum w Biberach w Niemczech, a od 2015r. z VOS a SPA w Jicinie oraz z VOSS a SPS stavebni im. Arch. Jana Letzela w Nachodzie w Czechach.

    Wspieramy uczniów realizujących swoje pasje sportowe – od roku szkolnego 2016/2017 istnieje międzyoddziałowa klasa sportowa, a wszyscy uprawiający sporty wyczynowe indywidualnie i drużynowo mogą liczyć na wsparcie w łączeniu nauki i rozwijania talentów.