• Zawód: TECHNIK BUDOWNICTWA

   • czas trwania nauki – 5 lat

    W naszej szkole nauczysz się:

    • posługiwać się dokumentacją techniczną, tworzyć szkice robocze i rysunki budowlane
    • projektować wybrane elementy konstrukcyjne budynku;
    • dobierać materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonywania określonych prac budowlanych
    • wykonywać podstawowe badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych
    • wykonywać kalkulację robót, sporządzać kosztorysy i ofert przetargowe
    • organizować i kierować robotami budowlanymi
    • praktycznie stosować zdobytą wiedzę i umiejętności podczas wykonywania robót murarskich, tynkarskich, malarskich, betoniarskich

     

    Możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły:

    • praca w firmach budowlanych na terenie Polski i za granicą
    • praca w handlu materiałami budowlanymi
    • praca w działach technicznych administracji mieszkaniowej
    • prowadzenie własnej firmy o profilu budowlanym