• Zawód: TECHNIK INFORMATYK

   • czas trwania nauki – 5 lat

    W naszej szkole nauczysz się:

    • przygotować stanowisko komputerowe do pracy
    • wykonać lokalną sieć komputerową
    • naprawić urządzenia techniki komputerowej
    • administrować systemami operacyjnymi
    • tworzyć i administrować bazami danych
    • tworzyć strony i aplikacje internetowe

     

    Możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły:

    • technik informatyk to ciekawy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi pełnych pomysłowości
    • technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy, znajduja zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki
    • miejscem pracy jest każde przedsiębiorstwo przemysłowe, handlowe, szkoła, instytucje administracji; praca ma charakter indywidualny
    • mogą również otworzyć własną działalność.