• Szkolenie
    • Szkolenie

    • 08.04.2024 09:10
    • Firma Sonel S.A. nie tylko uczy naszych uczniów, ale również organizuje dla nich szkolenia. Tym razem tematem szkolenia były pomiary, które należy wykonywać w instalacjach elektrycznych wewnątrzbudynkowych. Tematyka szkolenia wykracza poza zakres podstawy programowej dla technika elektronika, dlatego jest to tym cenniejsza wiedza zdobywana bezpośrednio od doświadczonych szkoleniowców firmy Sonel.

      
    • więcej
    • WSPÓLNA PRACA NAD PROJEKTEM ZASILACZA
    • WSPÓLNA PRACA NAD PROJEKTEM ZASILACZA

    • 15.03.2023 10:33
    • Uczniowie klasy III w zawodzie technik elektronik, pod nadzorem Pana Mariusza Wyroby inżyniera firmy SONEL S.A., wspólnie uczą się jak projektować a następnie badać podzespoły, które następnie będą wykorzystywane do budowy zasilacza regulowanego napięcia stałego. Podczas zajęć praktycznych, poza wykonywaniem układów elektronicznych, uczniowie uczą się też mierzyć ich parametry z wykorzystaniem m.in. oscyloskopu. Wszystkie te ćwiczenie przygotowują uczniów do finalnego zadania, jakim jest samodzielne wykonanie zasilacza.
    • więcej
    • Projekt zasilacza dobiega końca
    • Projekt zasilacza dobiega końca

    • 10.06.2022 12:17
    • W ramach współpracy z firmą SONEL S.A. uczniowie klasy 3bTp odbywający zajęcia na terenie firmy, równolegle do swoich cotygodniowych obowiązków, realizowali projekt zasilacza regulowanego. Począwszy od projektu, przez dobór elementów, wyliczenie parametrów i ostateczny montaż udało się projekt doprowadzić do fazy końcowej. Aktualnie układ montowany jest w obudowy i testowany. Jak wszystko przebiegnie pomyślnie to od nowego roku zasilacze uzupełnią bazę dydaktyczną naszych pracowni elektrycznych.
    • więcej
    • SONEL szkoli naszych elektroników
    • SONEL szkoli naszych elektroników

    • 11.03.2022 14:49
    • Kolejni uczniowie klasy patronackiej o kierunku technik elektronik rozpoczęli cykl szkoleń w firmie SONEL S.A. z obsługi wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych MPI-540.

     Podczas pierwszego szkolenia uczniowie zapoznali się z podstawowymi funkcjami miernika, zdobyli wiadomości na temat układów sieci elektrycznych, pomiarów impedancji pętli zwarcia oraz wyłączników RCD.

    • więcej
    • Elektronicy po pandemii wrócili do SONEL-u
    • Elektronicy po pandemii wrócili do SONEL-u

    • 07.06.2021 12:37
    • Po długiej przerwie spowodowanej edukacją zdalną, klasa w zawodzie technik elektronik ponownie może odbywać zajęcia praktyczne na terenie firmy SONEL S.A. Na uczniów czekały kolejne układy elektroniczne do samodzielnego montażu. Przygotowane zostały ćwiczenia pomiarowe związane z obsługą mierników produkowanych przez firmę oraz szkolenia związane z budową i zastosowaniem elementów elektronicznych.
    • więcej