• Terminy egzaminów i listy zdających - styczeń 2023

    Termin egzaminu zawodowego dla KKZ (ROL.03, ROL.09, ELE.02):

    • etap pisemny elektroniczny  
    • etap praktyczny   

     

    Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie styczeń 2023r.     

      Informacje dla zdających egzamin - zima 2023       

    Ważna informacja!

    Dnia 25 listopada 2022r. w gdzinch 16:00, 16:30 i 17:00 odbędzie się próbny egzamin pisemny elektroniczny dla kwalifikacji: ROL.03, ROL.09 i ELE.02.

    Egzaminy odbywać się będą podczas trwających zajęć zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

     


    Instrukcja dla zdającego egzamin zawodowy ze względu na reżim sanitarny związany z Covid 19   

     


     Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie    


     

    Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji dwuliterowych - dotyczy KKZ:

    • etap pisemny    

     


     

    Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

    • uczestnik KKZ