• Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

   • Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych jak i inne szkoły powiatu świdnickiego prowadzi nabór do klas pierwszych technikum oraz szkoły branżowej I stopnia w oparciu o platformę naboru elektronicznego vEdukacja Nabór znajdującą się pod adresem: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/ W serwisie znajdują się charakterystyka szkoły, opisy zawodów dostępnych do wyboru w ofercie edukacyjnej, jak i planowana ilość oddziałów, znajdują się tam również dokładne informacje o terminach: dostarczania dokumentów oraz ogłoszeniach wyników.

     

    • Zarządzenie Dyrektora ZSB–E w sprawie określenia dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym   
    • Zasady i warunki rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych 
    • Zasady i warunki rekrutacji do Technikum Nr 4 Politechnicznego w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych  
    • Informacja w sprawie języków obcych, które są językami nauczania w Branżowej Szkole nr 2 w Świdnicy 
    • Informacja w sprawie języków obcych, które są językami nauczania w Technikum nr 4 Politechnicznym w Świdnicy  
    • Informacja w sprawie oddziału sportowego w Technikum nr 4 Politechnicznym w Świdnicy   

     

     

     

     

     

    Planowane kierunki kształcenia na rok szkolny 2022/2023

     

    Typ szkoły Kierunki kształcenia
    (zawód/profil)
    Planowana
    liczba
    oddziałów
    Planowana
    liczba
    uczniów
    w oddziale
    Technikum - technik budownictwa
    - technik elektryk 
    - technik elektronik
    - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej NOWOŚĆ!
    - technik informatyk
    - technik programista NOWOŚĆ!
    1
    1
    0,5
    0,5
    1
    1
    30
    30
    15
    15
    30
    30
    Branżowa Szkoła
    I Stopnia
    - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
    - monter sieci i instalacji sanitarnych
    1
    1
    30
    30