• UWAGA!

     • W roku szkolnym 2020/2021 nie zostanie uruchomiona nowa edycja kursu pszczelarz (brak kadry pedagogicznej).

      Wszystkie osoby, które złożyły wnioski i dokumenty bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację. O możliwości otwarcia kursu będziemy informować na bieżąco.

     • Przydział sal na zebranie z rodzicami w dniu 01.10.2020 godz. 16:30

     •  

       

      1. IIa Tp   wych. H.Kosmala - sala 16

      2. IIb Tp   wych. A. Perska - sala 36

      3. IIc Tp   wych. E. Sycz - sala 32

      4. IId Tp   wych. B. Kędzierska - sala 22

      5. IIa Tg   wych. M. Szczepańska - sala 35

      6. IIb Tg   wych. M. Kałwak - sala 27

      7. IIc Tg   wych. J. Klimkowski - sala 21

      8. IIa BS  wych. B. Łobaza - sala 18

      9. IIIa T   wych. E. Sułkowska - sala 31

      10. IIIb T wych. K. Skąpska - sala 19

      11. IIIc T wych. A. Klepacz - sala 34

      12. IVa T wych. A. Jarzębicka - sala 17

      13. IVb T wych. E. Sebastiańska - sala 10

      14. IVc T wych. P. Kazimierski - sala 13
       

     • Uwaga kurs RL.04 - pszczelarz

     •  

      Pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczną się w piątek 2 października 2020r. o godz. 15:30, a następnie w sobotę o godz. 9:00.

      Harmonogram zajęć na semestr zostanie przedstawiony na zajęciach.

    • Kolejna klasa patronacka rozpoczęła zajęcia w firmie SONEL S.A.
     • Kolejna klasa patronacka rozpoczęła zajęcia w firmie SONEL S.A.

     • To kolejny sezon współpracy z naszym partnerem firmą SONEL S.A. Następny rocznik naszych uczniów technikum elektronicznego rozpoczyna zajęcia praktyczne na terenie firmy pod okiem doświadczonych praktyków. Firma, jak co roku wyposażyła naszych uczniów w niezbędny sprzęt ćwiczeniowy, materiały i pomoce dydaktyczne. Każdy uczeń otrzymał również do swojej dyspozycji miernik uniwersalny CMM-10. Nowo doposażone stanowiska są wielką wartością dodaną kształcenia na kierunku technik elektronik.

    • Zebranie z rodzicami
     • Zebranie z rodzicami

     • Informuję, że 1 października 2020r. o godz. 16:30 odbędzie się spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II, III i IV technikum i branżowej szkoły.

      Po spotkaniu ogólnym, o godz. 17:15 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.

    • Pierwszy rocznik klasy patronackiej SONEL S.A. w zawodzie technik elektronik ukończył szkołę
     • Pierwszy rocznik klasy patronackiej SONEL S.A. w zawodzie technik elektronik ukończył szkołę

     • To już cztery lata, jak firma SONEL S.A. objęła patronatem naszych uczniów na kierunku technik elektronik. W tym okresie uczniowie mieli zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe oraz staże na terenie firmy. Firma zadbała również o organizację szkoleń z pomiarów elektrycznych dla naszych uczniów i nauczycieli. Wszyscy chętni uczniowie mieli możliwość zdobycia uprawnień SEP do 1kV.

    • Nowe władze Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły
     • Nowe władze Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły

     • Dnia 17.09.2020 w naszej szkole zostały wybrane nowe władze Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021. Podczas zebrania przeprowadzono głosowanie, w którym wzięły udział wszystkie samorządy klasowe. W wyniku głosowania nowym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych został Marcel Marzec z klasy 3bT, a wiceprzewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Kornelia Zarębińska z klasy 2cTg. W skład zarządu weszli również: Maksymilian Onik i Kamila Czarnecka z klasy 2dTp oraz Monika Dłutkowska z klasy 3aT.

      Nowemu Samorządowi Uczniowskiemu życzymy owocnej pracy w nowym roku szkolnym.

    • Uwaga!
     • Uwaga!

     • Od jutra, 15 września 2020r., zamknięte zostaną drzwi wejściowe do szkoły. Prosimy więc, alby wszyscy uczniowie i pracownicy mieli przy sobie karty.

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

     • Wrocław 2020-09-14

               

      Szanowni Państwo!

      1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Rok wyjątkowo trudny, stojący bowiem pod znakiem bezprecedensowego wyzwania jakim są zmagania z pandemią koronawirusa. Wróciliśmy do nauczania stacjonarnego, które jest bardziej efektywne, służy uspołecznieniu dzieci i młodzieży, zabezpiecza przed negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa, o czym bezspornie zaświadczają sondaże opinii publicznej. Postępujemy jak wiele innych krajów na świecie
      i ogół państw Unii Europejskiej.

      Po dwóch tygodniach nauki można pokusić się o pierwsze podsumowania i wnioski:

      1. Z radością informuję, że na dzień 14 września br. rano w naszym województwie nauczaniem zdalnym zostało objętych 4 jednostek oświaty, zaś nauczanie hybrydowe (częściowo stacjonarne, częściowo zdalne) odbywa się
       w 8 jednostkach. To zaledwie ułamek wszystkich szkół, przedszkoli i placówek tak publicznych jak i niepublicznych, których łącznie jest 2759.
      2. Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek przygotowali i wprowadzili regulaminy funkcjonowania swoich jednostek w czasie pandemii koronawirusa. Regulaminy te uwzględniają specyfikę poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek oraz lokalne uwarunkowania.
      3. Organy prowadzące, wśród których lwią część stanowią samorządy, odpowiednio wyposażyły i zabezpieczyły podległe sobie jednostki oświatowe. Prowadzenie jednostek oświatowych jest zadaniem własnym samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich (gminy prowadzą przedszkola i szkoły podstawowe, powiaty placówki i szkoły ponadpodstawowe, województwa placówki i szkoły ponadpodstawowe o zasięgu wojewódzkim). Na ten cel mają zagwarantowane udziały w podatkach, zaś w ramach wsparcia z budżetu centralnego otrzymują
       z Ministerstwa Edukacji Narodowej subwencje (na uczniów oraz dzieci 6-letnie
       w „zerówkach” w szkołach i przedszkolach) oraz dotacje.
      4. Organom prowadzącym i dyrektorom pospieszyły z pomocą centralne władze państwowe i ich lokalne ekspozytury:
      • Główny Inspektor Sanitarny, Minister Zdrowia i Minister Edukacji Narodowej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego przygotowali wytyczne dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek - w strefie zielonej, a także żółtej i czerwonej (w powiatach z większą liczbą zakażeń).
      •  Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło dla jednostek oświaty 4 mln litrów płynu dezynfekującego, 50 mln maseczek oraz 75 tys. termometrów bezdotykowych. W systematycznej dystrybucji pomagają Wojska Obrony Terytorialnej („terytorialsi”).
      • Przed rozpoczęciem roku szkolnego we wszystkich powiatach odbyły się spotkania dyrektorów szkół z przedstawicielami Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
      • Każdy dyrektor otrzymał specjalny numer telefonu („gorącą linię”) umożliwiający szybki kontakt z pracownikiem Sanepidu.
      • W dniu 24 sierpnia br. skierowałem do dyrektorów list zawierający ważne informacje, sugestie i praktyczne podpowiedzi.
      • Kuratorium Oświaty przygotowało elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego dyrektorzy mogą kierować pytania do Kuratorium Oświaty oraz właściwych czyli Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (od ich opinii zależy przejście jednostki oświatowej na tryb nauczania hybrydowego lub zdalnego).
      • Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w swoich rejonach wizytacyjnych służą dyrektorom radą i pomocą, ważne informacje są rozsyłane elektronicznie do szkół, przedszkoli i placówek oraz umieszczane na stronie internetowej www.kuratorium.wroclaw.pl
      1. To, że sytuacja jest pod kontrolą i prawie 100% jednostek oświatowych pracuje stacjonarnie nie może skłaniać do popadania w euforię i huraoptymizm. Walka
       z koronawirusem będzie trwała przez najbliższe miesiące, zaś sezon jesienno-zimowy tradycyjnie obfitujący w przeziębienia i zachorowania na grypę może przynieść także przyrost zakażeń koronawirusem, a tym samym wzrost liczby jednostek oświatowych objętych nauczaniem hybrydowym bądź zdalnym. Zapewniam, że działania osób oraz instytucji odpowiedzialnych za zdrowie
       i bezpieczeństwo w szkołach, przedszkolach i placówkach będą szybkie
       i adekwatne do sytuacji.
      2. Dziś jesteśmy dużo lepiej przygotowani do nauczania zdalnego niż kilka miesięcy temu:
      • Nauczycielom przybyło wiedzy i praktycznych umiejętności. Mają oni możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach jak efektywnie uczyć na odległość. Informacje o takich nieodpłatnych (w tym finansowanych
       z funduszy unijnych) formach podnoszenia kwalifikacji są umieszczane na stronie MEN wwww.men.gov.pl i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu www.kuratorium.wroclaw.pl oraz rozsyłane do szkół, przedszkoli
       i placówek. W podobny sposób do nauczycieli docierają informatory jak uczyć na odległość oraz poradniki dobrych praktyk w zdalnym nauczaniu.
      • Zwiększyła się ilość komputerowego sprzętu. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło jeszcze w r. szk. 2019/2020 kwotę 367 mln. zł na zakup komputerów, laptopów i tabletów do szkół w całym kraju, na początku
       r. szk. 2020/2021 trafi do szkół kolejnych 40 tys. laptopów. Zakupów
       z własnych środków dokonują też organy prowadzące oraz fundacje
       i stowarzyszenia wspierające szkoły.
      • Ministerstwo Edukacji Narodowej jeszcze wiosną br. uruchomiło platformę edukacyjną e-podręczniki.pl. Umożliwia ona bezpłatne prowadzenie zajęć on-line, zawiera cenne materiały dydaktyczne, jest systematycznie wzbogacana. Niektóre samorządy uruchomiły własne platformy cyfrowe do zdalnego nauczania.
      1. Wszystkim instytucjom i osobom - z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek na czele - dzięki którym w jednostkach oświatowych w naszym województwie jest bezpiecznie należy się serdeczne podziękowanie i szacunek. Bardzo, ale to bardzo dziękuję!

       

      Szanowni Państwo!

      Bardzo proszę o zrozumienie dla rygorów sanitarnych i zasad wprowadzonych przez dyrektorów w szkołach, przedszkolach i placówkach. Proszę, abyście Państwo je respektowali, a do ich przestrzegania i stosowania motywowali swoje pociechy. Regulaminy obowiązujące w szkołach w czasie pandemii koronawirusa mogą być modyfikowane. Państwa wnioski i postulaty czy to indywidualne, czy formułowane przez Radę Rodziców
      i Radę Szkoły (społeczny organ złożony w równych częściach z uczniów, nauczycieli
      i rodziców; działa w niektórych szkołach na Dolnym Śląsku) bez wątpienia zostaną wzięte pod uwagę przez dyrektorów.

      Proszę o konsekwencję i wytrwałość w stosowaniu się do zasad sanitarnych
      (w szczególności częste mycie i dezynfekowanie rąk; zachowywanie dystansu tam, gdzie jest to możliwe; noszenie maseczek i przyłbic, tam gdzie jest to zalecane). Bezcenna i niezbędna jest odpowiedzialność za siebie i innych (gdy jestem chory - kontaktuję się telefonicznie
      z lekarzem, nie idę do pracy; kiedy mam dziecko chore - kontaktuję się telefonicznie
      z lekarzem, nie wysyłam dziecka do przedszkola, szkoły, placówki).

      Zachęcam do odwiedzania stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej
      i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, strony te są bogatym źródłem aktualnych
      i wiarygodnych informacji, dostarczają zainteresowanym użytecznej wiedzy. W ważnych sprawach i z problemami, które z różnych powodów nie są rozwiązywane w szkole, przedszkolu czy placówce, proszę o kontakt z pracownikami Kuratorium Oświaty zarówno we Wrocławiu, jak i w Delegaturach Kuratorium w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.
      Z powodu pandemii koronawirusa preferowany jest kontakt telefoniczny i e-mailowy.

      Jestem święcie przekonany, że jako jedna wielka oświatowa rodzina podołamy wyzwaniu, zdamy egzamin z solidarności, odpowiedzialności i dyscypliny. W tych trudnych chwilach wspierając się - bądźmy razem!

      Z życzeniami zdrowia i wyrazami szacunku

      Roman Kowalczyk

      Dolnośląski Kurator Oświaty

     • Praca dla technika

     • Daicel Safety Systems Europe Sp. z o. o. w Żarowie poszukuje techników do działu utrzymania ruchu będących  absolwentami naszej szkoły.

       

       

    • Brawo stypendyści!
     • Brawo stypendyści!

     • Z przyjemnością informujemy, że dziewięciu uczniów ZSB-E, Zarząd Powiatu Świdnickiego nagrodził stypendiami za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2019/2020.

      Okolicznościowe dyplomy oraz stypendia w kwocie 500 zł otrzymali najlepsi maturzyści:

      • Remigiusz Depta 
      • Szymon Kuryło

      Za osiągnięcia sportowe okolicznościowe dyplomy i stypendia  w kwocie 300 zł otrzymali nasi uczniowie, na co dzień piłkarze ręczni klubu ŚKPR Świdnica uczestniczący w rozgrywkach II ligi:

      • Norbert Bal
      • Wojciech Kryśpiak
      • Rafał Wiszniowski
      • Dawid Pęczar
      • Kamil Stadnik
      • Miłosz Wołodkiewicz
      • Adam Chmiel

      Na uroczystości obecni byli starosta Powiatu Świdnickiego - p. Piotr Fedorowicz, wicestarosta - p. Zygmunt Worsa oraz dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania  - p. Grzegorz Stawarz.

     • Poprawkowy egzamin maturalny

     • 8 września 2020r. godz. 14:00 (zbiórka zdających o godz. 13:30).

      Pisemny egzamin z matematyki - aula

      Pisemny egzamin z języka angielskiego - sala 16.

      Egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego (maseczki, własne przybory, zachowanie odstępów między zdającymi).

     • Regulamin biblioteki szkolnej na czas epidemii COVID-19

     • REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
      NA CZAS EPIDEMII COVID-19

      aktualizacja: 1 września 2020 r.

       

      § 1
      ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

      1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

      2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.

      3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

      4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w wypożyczalni w jednym czasie, tj.  4 osoby.


      § 2
      ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

      1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni.
      2. Uczeń może wypożyczyć jednorazowo jedno razowo 3 książki na okres dwóch tygodni wyłączając podręczniki.

       3
      ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

      1. Zwracaną książkę należy położyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się koło lady bibliotecznej.

      2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .

      3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.


       

      § 4
      ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

      1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

      2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.

      2. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.

       

     • Giełda podręczników

     •  

      GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

      Zapraszamy na giełdę podręczników, która odbędzie się w następujących dniach:

       

      Piątek - 04.09 godzina 10.30-10.50 - Aula

      Wtorek- 08.09 godzina 10.30-10.50 - Aula

      Czwartek - 10.09 godzina 10.30-10.50 - Aula

      Piątek - 11.09 godzina 10.30-10.50 – Aula

       

      Prosimy o zachowanie bezpiecznych odstępów oraz założenie maseczek ochronnych.

    • Rok szkolny 2020/2021 rozpoczęty!
     • Rok szkolny 2020/2021 rozpoczęty!

     • Z zachowaniem rygorów sanitarnych rozpoczęliśmy w ZSB-E rok szkolny 2020/2021. W obecności grona pedagogicznego i uczniów doszło do symbolicznego przekazania klucza do drzwi szkoły. Kończąca swoją 18-letnią kadencję w roli dyrektora szkoły, p. Krystyna Kowalonek, przekazała wspomniany klucz p. Rafałowi  Fasudze. Od 1 września 2020r. p. Rafał Fasuga będzie pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy.

      Podczas uroczystości nowy dyrektor, p. Rafał Fasuga złożył szczere podziękowania Pani Kowalonek dziękując za trud  i osobisty wkład w tworzenie i funkcjonowanie naszej szkoły.

      Uczniom został też przedstawiony nowy wicedyrektor szkoły. Z dniem 1 września 2020r. na to stanowisko został powołany p. Cezariusz Zaruski.

      Życzenia udanego roku szkolnego zostały przekazane dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

     • Droga młodzieży!

     •  

      Rok szkolny rozpoczęty!

      Życzę Wam, aby ten rok był przede wszystkim spokojny. Niech służy pogłębianiu i nawiązywaniu relacji. Niech przed Wami stoją ciekawe wyzwania a na Waszej drodze tylko dobrzy ludzie. Oby to był  rok ,w którym wszyscy nauczymy się czegoś nowego o dobru, mądrości i pięknie.

      Pedagog

      Lucyna Mydłowska