• Uczniowie klas V na wycieczce w Krakowie

     •  

       

      W dniach 25-26 września 2023 odbyła się dwudniowa wycieczka do Krakowa i Oświęcimia. ( 18 uczniów z klasy VaT , VdT + 2 opiekunów). Uczniowie mieli okazję poznać bardzo dokładnie Kraków, jedno z najpiękniejszych miast Polski, kolebkę kultury, zabytków, dawną stolicę Polski, miejsce koronacji, a później wiecznego spoczynku władców Polski.

      Zwiedzanie rozpoczęliśmy od miejsc wpisanych na listę Światowego dziedzictwa Kulturowego UNESCO; Kazimierza, dawnej dzielnicy żydowskiej, następnie poszliśmy na Wawel i szlakiem królewskim dotarliśmy do Rynku – jednego z największych średniowiecznych placów Europy.

      Tutaj Sukiennice, wieża Ratuszowa, kościół Mariacki i Św. Wojciecha. Następnie udaliśmy się na dziedziniec Collegium Maius, najstarszego budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego. O godz. 16 mieliśmy wejście do Muzeum Historycznego miasta Krakowa- zwiedziliśmy podziemia Sukiennic. Później zabytkową ulicą Floriańską udaliśmy się w kierunku XV wiecznego Barbakanu.

      Pełni wrażeń, po intensywnym zwiedzaniu pojechaliśmy do hotelu na obiadokolację i nocleg.

      Następnego dnia zwiedzanie rozpoczęliśmy od komnat Zamku Królewskiego na Wawelu – słynne krużganki flandryjskie, arrasy, kobierce, namioty, broń. Po dwugodzinnym zwiedzaniu ruszyliśmy w podróż do Oświęcimia. Tu poznaliśmy były niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i obóz zagłady Auschwitz- Birkenau. Ku refleksji i przestrodze.

      Wszędzie towarzyszyli nam wspaniali przewodnicy, z olbrzymią wiedzą merytoryczną i bardzo oddani swojej pracy. Dwa dni wycieczki okazały się najlepszą i pouczającą lekcją historii.

      Wycieczka odbyła się przy wsparciu rządowego programu "Poznaj Polskę"

        

     • Program stypendialny „zDolny Śląsk”

     • ​​

      Trwa nabór wniosków XXIII edycji programu stypendialnego „zDolny Śląsk”

      Uczniowie mają szansę na 55 stypendiów „zDolny Śląsk”

      Jeszcze tylko dwa tygodnie, do 20 września 2023 potrwa nabór wniosków o stypendia „zDolny Śląsk”. Największy dolnośląski program stypendialny oferuje w tym roku około 55 stypendiów w kwotach od 3500 zł do 4500 zł. Szansę mają uczniowie wszystkich typów szkół.

      Fundacja Edukacji Międzynarodowej z Wrocławia przypomina o trwającym konkursie stypendialnym dla uzdolnionych uczniów. Przygotowała finansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego stypendia dla zdolnej młodzieży.  Uprawnionymi do składania wniosków są uczniowie szkół podstawowych (od klasy 5) oraz ponadpodstawowych.

      W konkursie oceniane będą osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne kandydatów oraz ich postawa społeczna. We wszystkich typach wniosków, niezależnie od wybranej przez kandydata kategorii, należy opisać zaangażowanie społeczne ucznia. Laureaci swoje stypendia będą mogli przeznaczyć na wydatki związane z nauką i rozwojem uzdolnień.

      Organizatorzy proszą, by wnioski były wypełniane samodzielnie przez uczniów (jedynie najmłodsi kandydaci mogą korzystać z niezbędnej pomocy dorosłych). Wzory wniosków i regulamin dostępne są na stronie Fundacji Edukacji Międzynarodowej:

      https://www.fem.org.pl/nabor-wnioskow-xxiii-edycji-programu-stypendialnego-zdolny-slask/

      Wypełnione i podpisane wnioski należy przesłać tradycyjną pocztą do 20 września 2023 na adres Fundacji Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”. Nie ma możliwości osobistego składania wniosków.

      Wnioski oceniane będą dwuetapowo przez Komisję Stypendialną złożoną z ekspertów różnych dziedzin oraz przez Dolnośląską Kapitułę Wspierania Uzdolnień. Zgodnie z regulaminem programu decyzje tych gremiów są ostateczne i kandydatom nie przysługują odwołania.

      -----------

      Program Stypendialny "zDolny Śląsk" ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty i wspieranie uzdolnionej młodzieży na Dolnym Śląsku. Program powstał w 2001 roku z inicjatywy Fundacji Edukacji Międzynarodowej i Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Dotychczas z pomocy programu skorzystało ponad 2000 młodych, utalentowanych Dolnoślązaków.

       

      Program współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

     • Rozpoczęcie kursu ROL.03 - pszczelarz

     •  

      Informujemy, że rozpoczęcie kursu ROL.03 odbędzie się 22 września 2023r. o godz. 15:30

       

      W dniu 22 i 23.09.2023r. odbędą się zajecia dydaktyczne.

       

      Harmonogram zajęć zostanie zamieszczony na stronie do końca tygodnia.

       

     • Wyniki egzaminów zawodowych i matur

     •  

      Informuję, że w sekretariacie szkoły są do odbioru certyfikaty kwalifikacji zawodowych, dyplomy oraz świadectwa dojrzałości.

      Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

       

     • Giełda podręczników

     •  

      W dniach 11, 13 i 15 września (poniedziałek, środa o piątek) na długiej przerwie, na korytarzu przy sali 28 i Auli odbędzie się giełda podręczników używanych.

      Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanym zarówno kupnem jak i sprzedażą.

       

     • Nasi wśród najlepszych!

     •  

      W dniu 4.09.2023r. w auli I LO w Świdnicy spotkali się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2022/2023 uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym, byli laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz osiągnęli szczególne sukcesy sportowe.

      Gratulacje i czeki z rąk Starosty Powiatu Świdnickiego otrzymali następujący uczniowie ZSB-E:

      Nagrody dla najlepszych maturzystów:

      • Aleksandra Duniewska
      • Maja Michalik

      Nagrody za osiągni ecia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:

      • Damian Łukasiewicz
      • Maksymilian Pawlik
      • Bartosz Siczek
      • Jakub Tomczak
      • Andrii Yarotskyi

      Nagrody za osiągnięcia spotrowe:

      • Justyna Jerzyk
      • Konrad Anioł
      • Damian Bober
      • Kuba Marek 
      • Maksymilian Ruszaj

      Nagrody dla naszych uczniów opiewały na kwoty od 400 do 700 zł.

       

      Laureatom gratulujemy osiągnięć!

       

     • Rozpoczęcie roku szkolnego

     •  

      W dniu 4 września rozpoczynamy rok szkolny uroczystością na boisku szkolnym o godz. 9:00.

      Po apelu odbędą się spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych wg następującego przydziału: