• Drodzy rodzice i uczniowie

     • Drodzy rodzice i uczniowie,

      W związku z ogłoszeniem przez MEN projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, od dnia 26.10.2020  do dnia 08.11.2020 wszystkie zajęcia w naszej szkole będą odbywały się w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy eNauka-ZSBE. Również zajęcia w CKZ-e odbywają się zdalnie, szczegółowe informacje będą podawane na stronie internetowej ckz.swidnica.pl

      Taka forma pracy ma zapewnić Wam jak największe bezpieczeństwo w tym trudnym okresie wzrostu zachorowań. Wszystkie zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji.

      Życzę Wam dużo zdrowia i jak najszybszego powrotu do szkoły.

       
      Dyrektor ZSB-E

      Rafał Fasuga

     • Drodzy uczniowie

     • W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 w naszym województwie, zgodnie z wytycznymi ministerstwa przechodzimy na tryb nauki hybrydowej. Poniedziałek jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w klasach technikum, uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia uczą się w CKZ-cie zgodnie z planem. Wszystkie informacje będą przekazywać Wam wychowawcy prze librusa. Proszę codziennie odczytywać pocztę. O trybie funkcjonowania szkoły poinformuję Was w momencie, kiedy zostanie opublikowane rozporządzenie ministerstwa. Proszę przygotować się do nauki zdalnej, uaktualnić swoje dane na platformie eNauka-ZSBE, bo tam będzie prowadzona edukacja zdalna.

       

      Pozdrawiam
      Dyrektor ZSB-E
      Rafał Fasuga

       

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • W dniu 14 października 2020r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.W części oficjalnej głos zabrał pan dyrektor Rafał Fasuga, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły. Do życzeń dołączył również przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Marcel Marzec, który prezentował całą brać uczniowską.

      Część artystyczną pod przewodnictwem pani Bożeny Kędzierskiej, zaprezentowali uczniowie klas: 2dTp, 2bTg, 3cTg - Hutnik Patryk, Kozak Kacper, Onik Maxymilian, Bartoszuk Tomasz, Nosek Dominik i Penkala Jakub.

      Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.