• Życzenia Ministra Edukacji Narodowej

     •  

      Szanowni Państwo,
      Dyrektorzy szkół i Nauczyciele,

       

      w imieniu własnym oraz kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech czas Świąt Bożego Narodzenia pozwoli na dzielenie się miłością, radością i pokojem.
       

      Przyjmijcie również wyrazy wdzięczności za pomoc okazywaną uczniom i rodzicom w tym trudnym czasie.


      Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!
       

      Z wyrazami szacunku

      Przemysław Czarnek

      Minister Edukacji i Nauki


       

     • UWAGA! Kurs RL.17

     • Informujemy, że zajęcia planowane w dniach 8, 9, 15 stycznia 2021 zostały przeniesione na 23 i 30 stycznia 2021 godz. 9:00.

      Przewidywana forma zajęć - zajęcia stacjonarne w budynku ZSB-E w Świdnicy.
     • Kurs RL.04 - komunikat

     • Dodatkowe konsultacje on-line z dnia 19.12.2020r. (prowadzący p. Wojciech Kołodyński) przeniesione są na dzień 10.01.2021r. godz. 8:00.

     • Startuje całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania i czat internetowy

     • Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

      Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12

      Czat internetowy - https://brpd.gov.pl/sos-czat/.  


    • Aneks do umowy z firmą Hager
     • Aneks do umowy z firmą Hager


     • W dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy o współpracy firmy Hager Polo Sp. z o.o. z naszą szkołą na kolejny rok kalendarzowy. W jej ramach będą realizowane szkolenia dla uczniów i nauczycieli oraz zostanie wyposażona pracownia elektryczna w nowe rozdzielnice niskiego napięcia firmy Hager (wraz z aparaturą zabezpieczającą). To bardzo dobra wiadomość dla uczniów z kierunków elektrycznych i elektronicznych, którzy będą mogli poznać nowoczesną aparaturę zabezpieczającą niskiego napięcia, nauczyć się zasad doboru i koordynacji zabezpieczeń, poznać program „hagercad.one” - umożliwiający przygotowanie dokumentacji technicznej. Jako dyrektor szkoły jestem bardzo zadowolony z dotychczasowej współpracy z firmą Hager oraz dumny z perspektywy dalszego partnerstwa.

      Dyrektor ZSB-E
      Rafał Fasuga

     • Kurs RL.17

     • W dniu 19 grudnia 2020r. o godz. 9:00 zgodnie z harmonogramem odbędą się zajęcia stacjonarne zgodnie z reżimem sanitarnym obowiązującym podczas pandemii COVID-19.

      Podczas zajęć rozliczana będzie dokumentacja praktyki zawodowej (dzienniczki praktyk).

       

    • Ola Stypendystką Prezesa Rady Ministrów!
     • Ola Stypendystką Prezesa Rady Ministrów!

     • Mamy zaszczyt poinformować, że uczennica klasy drugiej technikum budowlanego otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020. Stypendystką została Aleksandra Duniewska (średnia ocen 5,05). Stypendium to nie tylko prestiż i zaszczyt, ale także nagroda finansowa w kwocie 2580 zł.

      Ze względu na wprowadzone na obszarze całego kraju obostrzenia w związku z COVID-19 nie odbyła się doroczna uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W imieniu Prezesa Rady Ministrów i z upoważnienia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty okolicznościowy dyplomm Ola otrzymała z rąk dyrektora szkoły - Rafała Fasugi.

     • Kurs RL.17

     • Zajęcia w  dniach 4-5 grudnia 2020r.

      Informujemy, że w sobotę 5 grudnia o godz. 9:00 odbędą się zajęcia stacjonarne w szkole (sala 28). Zajęcia odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, maseczki, dystans).

      W ramach zajęć z piątku 4 grudnia 2020r. zostaną umieszczone na platformie materiały dydaktyczne.