• Przed nami trzy dni świąt...
     • Przed nami trzy dni świąt...

     •  

      Jak co roku pierwsze dni maja  w naszym kraju wiążą się z obchodami ważnych świąt. Po raz kolejny:

      1 maja – wraz z obywatelami wielu krajów świata będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Święto ustanowiono w roku 1890 w Paryżu na cześć robotników. Data ma upamiętnić rocznicę wystąpień robotniczych  brutalnie stłumionych przez policję.

      2 maja – po raz osiemnasty będziemy celebrować Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, które ma uświadamiać nam rolę i godność symboli narodowych. Nie jest to święto specyficznie polskie, swoje flagi honorują też inne państwa (np. Stany Zjednoczone, Finlandia, Argentyna i wiele innych).

      3 maja – uczcimy 230 rocznicę podpisania jednego z najważniejszych dokumentów w historii państwa polskiego  - Konstytucji 3 Maja. I pomimo tego, że konstytucja ta kształtowała ustrój Rzeczpospolitej zaledwie przez kilkanaście miesięcy. Po jej upadku stała się niedoścignionym wzorem i symbolem marzeń o niezawisłości państwa i wolności jego obywateli.
       

      Przeżyjmy zatem te dni świadomie i godnie.
       

     • Upominki od LG Energy Solution

     • W dniu dzisiejszym firma LG Energy Solution z Wrocławia przekazała naszym absolwentom kierunku elektrycznego i elektronicznego firmowe upominki podsumowujące projekt dla szkół Technicznych. W ramach projektu firma zorganizowała warsztaty szkoleniowe dotyczące zagadnień technicznych działalności firmy oraz procesu rekrutacyjnego.

      W imieniu absolwentów upominki odebrał dyrektor szkoły - Rafał Fasuga.

     • Harmonogram Wirtualnego Dnia Otwartego 24.04.2021

     • Harmonogram Wirtualnego Dnia Otwartego w ZSB-E im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy - 24 kwietnia 2021r. (sobota)

      Prezentacje poszczególnych zawodów: 

      9:00-9:30   - technik budownictwa i BSIst
      10:00-10:30 - technik elektryk
      11:00-11:30 - technik informatyk
      12:00-12:30 - technik elektronik


      Prezentacje odbywać się będą na platformie TEAMS.  Link do spotkania - kliknij

     • Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe


     • Ogłoszenie

      Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/464/2006 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 13 września 2006r. (ze zm.) w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół dla młodzieży oraz dla wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Świdnicy za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe


      ogłasza nabór wniosków

      o przyznanie jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół dla młodzieży oraz wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy za rok szkolny 2020/2021


      O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

      • są uczniami szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki
      • są tegorocznymi absolwentami szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki

      O stypendium sportowe mogą ubiegać się także wychowankowie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy oraz uczniowie zamieszkali na terenie Powiatu Świdnickiego a uczęszczający do szkół ponadpodstawowych nieprowadzonych przez Powiat Świdnicki. 


      Stypendia przyznawane będą w formie jednorazowej Nagrody Starosty Świdnickiego w trzech kategoriach:

      1. Dla najlepszych uczniów z poszczególnych szkół dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki, zdających w roku szkolnym 2020/2021 egzamin maturalny. (Nagroda Starosty zostanie przyznana dla dwóch najlepszych maturzystów ze szkoły wytypowanych przez dyrektora szkoły).

      2. Za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w:

       1) konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

       2) konkursie lub olimpiadzie w dowolnej dziedzinie aktywności twórczej na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.

      3. Za osiągnięcia w zawodach sportowych dla uczniów – sportowców, którzy reprezentowali szkołę i powiat w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim. Nagrody przyznawane będą za udział w zawodach półfinałowych i finałowych oraz udział w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym.

            Kandydatów do stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe mogą zgłaszać wszystkie podmioty związane ze szkołą lub działalnością oświatowo-wychowawczą, a w szczególności:

      dyrektorzy szkół, dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów, rady rodziców, rady szkół, ośrodki pracy pozaszkolnej.

      Stypendia przyznawane będą w oparciu o udokumentowany dorobek ucznia.

      Skan wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy przesłać drogą mailową na adres ows@powiat.swidnica.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica w terminie do 18 czerwca 2021r.

      Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74 85 00 480.

      Informacje o przyznaniu stypendium zostaną przekazane uczniom i absolwentom bezpośrednio po rozpatrzeniu wniosków przez Zarząd Powiatu w terminie do 31 sierpnia 2021r.

      Wzór wniosku o przyznanie stypendium 


     • Wirtualny Dzień Otwarty w ZSB-E

     • Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w wirtualnym dniu otwartym, który odbędzie się

      24 kwietnia 2021r. (sobota)

      Szczegóły zostaną przekazane do waszych szkół i do doradców zawodowych.

     • Spotkania wychowawców z rodzicami

     •  

      Terminy spotkań online wychowawców z rodzicami:

      • 12.04.2021  godz.16.30 - klasy czwarte technikum
      • 13.04.2021  godz.16.30 - klasy pierwsze technikum i szkoły branżowej
      • 14.04.2021  godz.16.30 - klasy drugie technikum  szkoły branżowej
      • 15.04.2021  godz.16.30 - klasy trzecie technikum

      Szczegóły organizacyjne spotkań przekazane zostały przez wychowawców poprzez e-dziennik.

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do nauczycieli

     •  

      Wrocław 2021-04-12                                                                                                                                                                                   

      Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy!

      Od ponad roku mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Codziennością szkół, a w ostatnich tygodniach także przedszkoli stało się nauczanie zdalne. Co najmniej do 18 kwietnia br. przedszkolaki i uczniowie zostaną w domach. Trzecia fala pandemii utrzymuje się na wysokim poziomie, zajętych jest osiemdziesiąt kilka procent łóżek w szpitalach, podobnie rzecz się ma z respiratorami. W najbliższych dniach będą się ujawniać skutki społecznych zachowań w czasie Świąt Wielkanocnych. Trudno się dziwić, że w tej bardzo poważnej sytuacji podejmowane są decyzje o utrzymaniu obostrzeń w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego, w tym w oświacie. Z drugiej strony przyspiesza akcja szczepień, rząd deklaruje, że do końca czerwca zaszczepieni zostaną wszyscy chętni. Dobroczynnym efektem szczepień milionów Polaków stanie się odporność populacyjna co pozwoli na powrót do normalności.

      Dziś nie sposób precyzyjnie określić terminu powrotu do nauki stacjonarnej. Odpowiedzialnie można stwierdzić jedynie, że powrót ów - skorelowany z liczbą zachorowań i sytuacją w służbie zdrowia - powinien być możliwie szybki i rozpocząć się od najmłodszych (przedszkola, klasy 1-3 szkół podstawowych). Jest szansa, że stanie się tak jeszcze w kwietniu.

      To wszystko oznacza, że przez  najbliższe tygodnie, a może i miesiące do zakończenia roku szkolnego 2020/2021 będziemy kontynuować nauczanie na odległość. Jak nigdy potrzebna jest systematyczność, wytrwałość i konsekwencja.

      Gorąco dziękuję Koleżankom i Kolegom za ofiarną pracę i zaangażowanie, za serce wkładane w podejmowane działania. Wiele wskazuje na to, że w walce z pandemią koronawirusa jesteśmy na ostatniej prostej - choć będzie to długa prosta. Na finiszu potrzebny jest największy wysiłek i mobilizacja, na ostatnich metrach daje się z siebie wszystko. Dziękując raz jeszcze proszę o codzienną, rzetelną, z pasją wykonywaną pracę. Jako że długotrwała izolacja przynosi negatywne skutki psychiczne w szczególności proszę o częste komunikowanie się z uczniami i rodzicami. Proszę o zwielokrotnioną empatię, serdeczność i życzliwość. W szczególności polecam uwadze Koleżeństwa relacje z  uczniami niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych, a także z uczniami zdającymi w tym roku egzaminy (maturalny, ósmoklasisty, zawodowy).                                                 

      To my, kadra pedagogiczna, odpowiadamy za wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Wyposażamy je w umiejętności i wiedzę, kształtujemy charaktery, formujemy osobowości. Dodajemy odwagi i skrzydeł. Nam nie wolno opuścić rąk i ustać ze znużenia. My musimy być mocni, zdeterminowani i wytrwali. Wtedy wygramy z przeciwnościami losu i wypełnimy naszą misję.

      Upalnym, pamiętnym latem 1980 r. szeroko po Polsce rozlała się fala strajków. Polacy podnieśli się z kolan i zbuntowali przeciw komunistycznej władzy. Rodził się nienależny, samorządny związek zawodowy oraz wielomilionowy ruch społeczny o pięknej i zobowiązującej nazwie „Solidarność”. Na murze okalającym Stocznię Gdańską w sierpniu 1980 r. strajkujący robotnicy umieścili napis: „Tylko solidarność i cierpliwość zapewnią nam zwycięstwo”. To przesłanie jest wyjątkowo aktualne. W chwilach próby weźmy je za własne.                                                 

                                                                Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

                                                                                    Roman Kowalczyk  

                                                                             Dolnośląski Kurator Oświaty

     • Wyniki egzaminów

     • Informujemy, że w sekretariacie szkoły można odbierać zaświadczenia o wynikach egzaminów zawodowych z sesji styczeń - luty 2021. Sekretariat czynny jest codziennie w godzinach 7:00-15:00. 

      Zapraszamy!