• Gra miejska „KIERUNEK- EUROPA”


     • Szanowni Państwo,
           
      Komisja Europejska Przedstawicielstwa w Warszawie i Wrocławiu serdecznie zapraszają na przygodową, europejską i w pełni bezpieczną grę miejską pt.: „KIERUNEK- EUROPA”, którą wieńczymy tegoroczne obchody Dnia Europy.  Wyjątkowa rozgrywka odbędzie się równolegle w czterech miastach – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku w sobotę 12. czerwca br. w godzinach 10.30 – 15.00.
           
      Do zabawy zapraszamy nie tylko mieszkańców tych czterech miast, ale wszystkich zainteresowanych. Chcemy podkreślić, że Europa to nasze wspólne dziedzictwo, ale i nasza wspólna przyszłość. Dlatego w grze spotkamy przybyszów z przyszłości naszego kontynentu. Pokażą nam oni, że pozytywne zakończenie naszych problemów jest na horyzoncie, ale tylko dzięki współpracy i skupieniu na odpowiednich priorytetach uda nam się je osiągnąć.
           
      Tematyka gry nawiązuje do obecnych priorytetów Komisji Europejskiej jak również do Europejskiego Roku Kolei. Każdy punkt w grze, na którym czeka na graczy animator, będzie „stacją” kolejową. Gracze realizują zadanie nawiązujące do jej nazwy. Teren rozgrywki obejmie ścisłe centrum danego miasta. Uczestnicy gry będą musieli m.in. odnaleźć miejsce ukrycia kolejnych „stacji” i prowadzących je animatorów. Udział w grze jest bezpłatny.  Gra jest zespołowa. Każdy zespół/drużyna składa się z minimum 2 a maksymalnie z 4 osób.
           
      Każdy uczestnik już za sam udział w grze, otrzyma pakiet gadżetów, a na najlepsze drużyny czekają atrakcyjne nagrody – smartwatche, radia internetowe, aparaty instax oraz dodatkowe upominki.
           
      Jak zapisać drużynę?
           
      Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane wszystkich osób wchodzących w skład drużyny: imiona i nazwiska uczestników, jeden numer telefonu kontaktowego, datę urodzenia wszystkich członków drużyny. Na zgłoszenia drużyn czekamy od 31.05.2021r. godz. 8.00 do 10.06.2021r. godz. 23.59 lub do wyczerpania liczby miejsc w grze (maksymalnie 45 drużyn, nie więcej niż 175 osób łącznie na 1 miasto). Minimalny wiek uczestników gry to 8 lat. Dzieci poniżej 8. roku życia nie są uczestnikami gry, ale mogą towarzyszyć rodzicom w czasie jej trwania, pod warunkiem stosowania się takiej drużyny do obowiązujących na danym terenie obostrzeń epidemicznych. Przynajmniej 1 osoba w każdej drużynie, zarejestrowanej w grze, musi być pełnoletnia. Osoba pełnoletnia w danej drużynie jest kapitanem drużyny.
           

      Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail wroclaw@kierunek-europa.pl
           
       
      Odbiór kart do gry przez zarejestrowane drużyny będzie możliwy od godz. 9.30-10.20 w Punkcie Startowym gry. Jego lokalizacja w każdym mieście podana jest na profilach FB (linki poniżej).
           

      Grupy Szkolne
           
      W przypadku szkolnych grup zorganizowanych, w skład których wchodzą osoby niepełnoletnie, istnieje możliwość zgłoszenia jednego opiekuna – nauczyciela lub rodzica - jako kapitana kilku drużyn. W tym przypadku osoba opiekuna nie wlicza się do maksymalnie czteroosobowego składu drużyny i nie musi brać udziału w grze razem z drużyną, musi jednak pojawić się z grupą na starcie gry. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym regulaminie gry.
           

      Regulamin gry oraz więcej informacji znajdą Państwo na stronie Przedstawicielstwa KE W Polsce pod linkiem tutaj.
           

      Wszelkie pytania związane z grą należy kierować na adres: biuro@exploring.pl
           

      Zapraszamy także na stronę wydarzenia na portalu Facebook, gdzie można znaleźć więcej informacji:
           

          Gdańsk: https://www.facebook.com/events/162745665806213/     

          Kraków: https://www.facebook.com/events/378601366841441/     

          Warszawa: https://www.facebook.com/events/522671935411351/     

          Wrocław: https://www.facebook.com/events/907704416717572/
           
           

          Serdecznie zapraszam i pozdrawiam, 

          Ewa MODZELEWSKA 
           
           Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
       

     • Spotkania wychowawców z rodzicami

     •  

      Terminy spotkań online wychowawców z rodzicami:

      • 26.05.2021  godz.16.30 - klasy drugie technikum i szkoły branżowej
      • 27.05.2021  godz.16.30 - klasy pierwsze i trzecie technikum oraz klasy pierwszej szkoły branżowej

      Szczegóły organizacyjne spotkań przekazane zostaną przez wychowawców poprzez e-dziennik.

     • Internetowe Dni Otwarte PWSZ w Nysie

     •  

      Informujemy, że w dniach 26-28.05.2021 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie organizuje Internetowe Dni Otwarte, w trakcie których tegoroczni maturzyści będą mogli zapoznać się z kierunkami kształcenia, specyfiką studiowania, warunkami rekrutacji oraz ścieżką rozwoju zawodowego. Na pytania kandydatów będą odpowiadali nauczyciele akademiccy reprezentujący 13 kierunków i specjalności kształcenia prowadzonych przez nyską Uczelnię oraz pracownicy Działu Kształcenia. 

      Internetowe_dni_otwarte.doc

       

     • Szczepienia nastolatków

     • W poniedziałek, 17 maja br. została otwarta rejestracja na szczepienia dla osób, które ukończyły 16. rok życia. Młodzież z rocznika 2005, która 16 lat skończy w nadchodzących tygodniach, otrzyma e-skierowanie w momencie ukończenia 16. roku życia. Dla tych osób e-skierowania będą wystawiane raz w tygodniu, w poniedziałki.

      16- i 17-latkowie przed przystąpieniem do szczepienia muszą wypełnić formularz – Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Można zrobić to w domu. Dzięki wcześniej uzupełnionemu i podpisanemu formularzowi oraz zgodzie rodzic nie będzie musiał był obecny podczas szczepienia.

      Ważne! Kwestionariusz wypełnia zarówno osoba szczepiona, jak i rodzic lub opiekun prawny nastolatka. 

      Więcej informacji o rejestracji na szczepienia dla 16- i 17-latków można znaleźć w komunikacie na stronie MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ruszaja-szczepienia-dla-nastolatkow--rozpoczela-sie-rejestracja-mlodziezy-w-wieku-16-i-17-lat.

       

      Z wyrazami szacunku

      Anna Ostrowska
      Rzecznik Prasowy
      Ministerstwo Edukacji i Nauki

     • Uwaga Maturzyści!

     •  

      Zapraszamy do szkoły, do gabinetu pielęgniarki po odbiór kart zdrowia.

      Karty zdrowia można odebrać:

      • w poniedziałki, w godz. 8:00 - 15:00
      • w środy, w godz. 11:20 - 15:00
     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 17.05.2021r.

     • Wrocław 17.05.2021                                                                                                                                                                                    

                                                                                         

      Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy!

       

      Trzecia fala pandemii koronawirusa opadła, dzienna liczba zachorowań zmniejszyła się do kilku tysięcy. Wprowadzone obostrzenia oraz masowe szczepienia realizowane w ramach Narodowego Programu  Szczepień przeciw COVID-19 „#Szczepimy się” przyniosły pożądane efekty. Przy tak intensywnym tempie szczepień za kilka tygodni powinniśmy osiągnąć
      w naszym kraju odporność populacyjną.

      Po długich miesiącach wymuszonej przez pandemię koronawirusa nauki zdalnej stopniowo wracamy do szkół: dzieci już uczęszczają do przedszkoli
      i klas I-III w szkołach podstawowych, od 17 maja w trybie hybrydowym zostaną wznowione zajęcia w klasach IV-VIII w szkołach podstawowych oraz
      we wszystkich klasach w szkołach ponadpodstawowych, od 31 maja nauka stacjonarna stanie się powszechna.

      Marzenia się spełniają, tęsknota nie jest na próżno. Powrót
      do normalności w oświacie na naszych oczach staje się faktem. Aż się chce wykrzyknąć - nareszcie! Powrót do szkół jest wielką radością, spełnieniem oczekiwań, realizacją pragnień. Przede wszystkim wszakże jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich uczestników szkolnych wspólnot, a także osób
      i instytucji związanych z edukacją. Nie będzie jednorazowym wydarzeniem,
      ale procesem. Przed nami trudny czas adaptacji, odnawiania relacji, reintegracji zespołów uczniowskich i pracowniczych, odbudowy wspólnoty. Powrotu
      do formy psychicznej i fizycznej po długotrwałej izolacji. Uzupełniania zaległości i realizacji podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów. Klasyfikacji uczniów i promocji do klasy następnej, wszak zajęcia dydaktyczne kończą się już 25 czerwca. Wśród wielu uczniów i rodziców pojawiają się
      - co naturalne - obawy jak będzie wyglądał powrót do szkoły, lęk przed wzmożonymi wymaganiami i falą tsunami sprawdzianów. 

       W tych wyjątkowych chwilach gorąco dziękując za rzetelną i ofiarną pracę oraz ufając w kompetencje Koleżeństwa bardzo proszę o codzienny, promienny uśmiech, zwielokrotnioną empatię, życzliwość i wyrozumiałość. Proszę o wsparcie okazywane wszystkim uczestnikom szkolnej wspólnoty
      i sobie nawzajem.                     

      Mądrzy nauczyciele w starożytnym Rzymie mawiali: „nil mirari, nil indignari, sed intellegere” - nie dziwić się, nie oburzać, ale zrozumieć. Podążmy tym tropem. Wymagania powinny być dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów. Liczba sprawdzianów (zwłaszcza tych obejmujących większą liczbę jednostek lekcyjnych) winna mieścić się
      w granicach rozsądku i być zgodna z postanowieniami wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych muszą zostać wystawione zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Uzupełnianie braków oraz nadrabianie zaległości, które powstały podczas nauczania
      na odległość potrwa dłużej niż kilka czy kilkanaście dni. Znów sięgnę
      do skarbnicy mądrości starożytnych Rzymian: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic homo doctus fit non vi, sed saepe studendo” (Tak jak kropla drąży skałę/kamień nie siłą, ale ciągłym padaniem, tak człowiek zdobywa wiedzę nie gwałtownie, nie od razu, lecz przez systematyczną naukę).

      Spieszę poinformować, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy
      187 mln zł na dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, będą one dla uczniów dobrowolne. W ramach przeciwdziałania hipokinezji (długotrwałej bezczynności ruchowej) wdrażany jest ministerialny program „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”, przygotowany
      we współpracy z Akademiami Wychowania Fizycznego w całym kraju.
      W szkołach uruchomione zostaną dodatkowe, dobrowolne zajęcia aktywizujące fizycznie uczniów. Szkolenia adresowane do nauczycieli wychowania fizycznego oraz wychowania wczesnoszkolnego wzbogacające ich warsztat pracy oraz uprawniające do prowadzenia tych dodatkowych zajęć przeprowadzi Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zajęcia dodatkowe, zarówno przedmiotowe, jak i aktywizujące ruchowo, będą realizowane
      w czerwcu br. oraz od początku nowego roku szkolnego 2021/2022.
      O szczegółach i terminach będziemy na bieżąco informować szkoły. Zapraszam ponadto do częstego odwiedzania stron internetowych Ministerstwa Edukacji
      i Nauki (www. mein.gov.pl) i Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.wroclaw.pl). Obie strony stanowią źródło rzetelnej, aktualnej i użytecznej informacji.   

       

      Koleżanki i Koledzy! 

      Przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Ciekawych czyli wyjątkowych, trudnych, niebezpiecznych. Z jednej strony obfitujących w niepokój i rozterki,
      z drugiej pełne ważnych zadań i wyzwań. Tym bardziej potrzebne są dobroć
      i solidarność, zaangażowanie i cierpliwość .

      Jesteśmy wychowawcami i nauczycielami (a każdy nauczyciel wychowuje), którzy nie od wczoraj znają swój pedagogiczny fach. Dysponujemy dużą wiedzą i sporym doświadczeniem, doskonalimy się, dzielimy dobrymi praktykami. Mamy wokół siebie wielu życzliwych ludzi
      i pomocnych organizacji. Jestem święcie przekonany, że wspierając się
      i zgodnie współdziałając sprostamy bezprecedensowemu  wyzwaniu, jakim jest powrót do szkół po kilkumiesięcznej przerwie.

      A poza tym, jak to pisała nasza poetessa Agnieszka Osiecka: „Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. Niech no tylko zakwitną jabłonie!”.

       

      Z wyrazami szacunku i serdecznością

      Roman Kowalczyk   

      Dolnośląski Kurator Oświaty

       

     • Adam Nowak - najlepszy absolwent 2020/2021

     • Adam Nowak jest  najlepszym absolwentem Zespołu Szkół Budowlano- Elektrycznych im Jana III Sobieskiego wśród uczniów kończących szkołę w roku szkolnym 2020/2021. Pochodzi z miejscowości Ratajno obok Łagiewnik. Już  jako nastolatek musiał się usamodzielnić ze względu na dużo odległość do domu rodzinnego, przez cztery lata mieszkał w internacie. Wszyscy nauczyciele odbierają go jako bardzo skromnego i ambitnego ucznia. Swoją postawą i zachowaniem pozytywnie wpływał na kolegów z klasy.  A oto co mówi o sobie:

      Dlaczego ZSB-E?

      Tato zaraził mnie elektryką lecz ja wolałem elektronikę ze względu na współpracę z firmą SONEL. Chciałem postawić sobie wyzwanie i wybrałem ten trudny kierunek. Dzisiaj czuję się szczęśliwy i spełniony. Kolejne moje wyzwanie to Politechnika Wrocławska i kierunek elektronika i telekomunikacja. Szkoła średnia pozwoliła mi na rozwój swoich zainteresowań   a dodatkowo nauczyłem się programować mikrokontrolery, co mnie kręci i w tym kierunku chcę się rozwijać. Dzięki zajęciom praktycznym w szkole nauczyłem się wielu ciekawych rzeczy które teraz będą owocowały w mojej dalszej edukacji.

      Twoje marzenia i hobby?

      Chciałbym zostać wynalazcą. Interesuje mnie ochrona klimatu i pomoc innym ludziom. Moim mentorem jest Elon Musk. Interesuje mnie elektronika PRL-u i naprawa starych sprzętów elektronicznych. Gram również na gitarze i jeżdżę po Polsce by brać udział w biciu rekordów Guinessa, tą pasją zaraziłem swojego brata i to jest wspaniałe.

     • Szczypiorniści kończą szkołę

     • W tym roku żegnamy kolejną grupę uczniów uczęszczających do międzyoddziałowej klasy sportowej o profilu piłki ręcznej w ZSB-E. Jest to projekt, który od wielu lat realizujemy dzięki wsparciu Pana Starosty. Nasi uczniowie reprezentują szkołę nie tylko podczas zawodów piłki ręcznej, ale również w innych dyscyplinach sportowych. Serdecznie podziękowania składam trenerom:  Krzysztofowi Terebunowi i Patrykowi Dębowczykowi oraz Klubowi ŚKPR, bez których ta współpraca nie byłaby możliwa. Uczniowie klasy sportowej są czołowymi zawodnikami naszego świdnickiego klubu, zajmującego aktualnie trzecie miejsce w drugiej lidze piłki ręcznej. Poza sukcesami sportowymi uczniowie osiągnęli również dobre wyniki edukacyjne. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Dawid Jankowski.

      Gratuluję osiągniętych wyników i życzę dalszych sukcesów edukacyjnych i sportowych.

       

      Dyrektor

      Rafał Fasuga

     • Najlepsi absolwenci ZSB-E nagrodzeni!

     • Na podsumowanie czteroletniej edukacji dyrektor szkoły - Rafał Fasuga wraz z wychowawcami wręczył najlepszym absolwentom nagrody i wyróżnienia. Absolwenci dostali wyróżnienia za bardzo dobre wyniki edukacyjne, reprezentowanie szkoły w zawodwach sportowych oraz udział w konkursach i olimpiadach zawodowych.

      Dziękując im za wkład włożony w rozwój i reprezentowanie szkoły na szczeblu lokalnym i wojewódzkim dyrektor życzył, aby w przyszłości z sukcesem realizowali swoje ambitne plany edukacyjne i zawodowe.

      Wśród wyróżnionych znaleźli się:

      • Norbert Bal
      • Kamil Brzozowski 
      • Jakub Chrąchol 
      • Krystian Flisak
      • Szymon Gawroński 
      • Kamil Gazda
      • Krystian Głód
      • Dawid Jankowski
      • Wojciech Kryśpiak
      • Ksawery Kurowski
      • Oliwier Łopata
      • Maciej Mleko
      • Adam Nowak
      • Dawid Pęczar
      • Wojciech Pitura
      • Kamil Stadnik
      • Michał Uroda
      • Miłosz Wołodkiewicz
      • Łukasz Wójcik
      • Remigiusz Zarzycki
      • Daniel Żelazny
        
     • Matura 2021

     • Uczniowie ZSB-E rozpoczęli dzisiaj swój najważniejszy egzamin. W imieniu swoim, nauczycieli i pracowników życzę Wam powodzenia na egzaminach. Niech te 4 lata Waszej pracy zaowocują jak najlepszymi wynikami. Wasze sukcesy są równiez naszymi sukcesami.

       

      Dyrektor 

      Rafał Fasuga