• Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe


     • Ogłoszenie

      Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/464/2006 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 13 września 2006r. (ze zm.) w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół dla młodzieży oraz dla wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Świdnicy za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe


      ogłasza nabór wniosków

      o przyznanie jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół dla młodzieży oraz wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy za rok szkolny 2020/2021


      O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

      • są uczniami szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki
      • są tegorocznymi absolwentami szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki

      O stypendium sportowe mogą ubiegać się także wychowankowie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy oraz uczniowie zamieszkali na terenie Powiatu Świdnickiego a uczęszczający do szkół ponadpodstawowych nieprowadzonych przez Powiat Świdnicki. 


      Stypendia przyznawane będą w formie jednorazowej Nagrody Starosty Świdnickiego w trzech kategoriach:

      1. Dla najlepszych uczniów z poszczególnych szkół dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki, zdających w roku szkolnym 2020/2021 egzamin maturalny. (Nagroda Starosty zostanie przyznana dla dwóch najlepszych maturzystów ze szkoły wytypowanych przez dyrektora szkoły).

      2. Za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w:

       1) konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

       2) konkursie lub olimpiadzie w dowolnej dziedzinie aktywności twórczej na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.

      3. Za osiągnięcia w zawodach sportowych dla uczniów – sportowców, którzy reprezentowali szkołę i powiat w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim. Nagrody przyznawane będą za udział w zawodach półfinałowych i finałowych oraz udział w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym.

            Kandydatów do stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe mogą zgłaszać wszystkie podmioty związane ze szkołą lub działalnością oświatowo-wychowawczą, a w szczególności:

      dyrektorzy szkół, dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów, rady rodziców, rady szkół, ośrodki pracy pozaszkolnej.

      Stypendia przyznawane będą w oparciu o udokumentowany dorobek ucznia.

      Skan wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy przesłać drogą mailową na adres ows@powiat.swidnica.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica w terminie do 18 czerwca 2021r.

      Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74 85 00 480.

      Informacje o przyznaniu stypendium zostaną przekazane uczniom i absolwentom bezpośrednio po rozpatrzeniu wniosków przez Zarząd Powiatu w terminie do 31 sierpnia 2021r.

      Wzór wniosku o przyznanie stypendium 


     • Wirtualny Dzień Otwarty w ZSB-E

     • Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w wirtualnym dniu otwartym, który odbędzie się

      24 kwietnia 2021r. (sobota)

      Szczegóły zostaną przekazane do waszych szkół i do doradców zawodowych.

     • Spotkania wychowawców z rodzicami

     •  

      Terminy spotkań online wychowawców z rodzicami:

      • 12.04.2021  godz.16.30 - klasy czwarte technikum
      • 13.04.2021  godz.16.30 - klasy pierwsze technikum i szkoły branżowej
      • 14.04.2021  godz.16.30 - klasy drugie technikum  szkoły branżowej
      • 15.04.2021  godz.16.30 - klasy trzecie technikum

      Szczegóły organizacyjne spotkań przekazane zostały przez wychowawców poprzez e-dziennik.

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do nauczycieli

     •  

      Wrocław 2021-04-12                                                                                                                                                                                   

      Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy!

      Od ponad roku mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Codziennością szkół, a w ostatnich tygodniach także przedszkoli stało się nauczanie zdalne. Co najmniej do 18 kwietnia br. przedszkolaki i uczniowie zostaną w domach. Trzecia fala pandemii utrzymuje się na wysokim poziomie, zajętych jest osiemdziesiąt kilka procent łóżek w szpitalach, podobnie rzecz się ma z respiratorami. W najbliższych dniach będą się ujawniać skutki społecznych zachowań w czasie Świąt Wielkanocnych. Trudno się dziwić, że w tej bardzo poważnej sytuacji podejmowane są decyzje o utrzymaniu obostrzeń w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego, w tym w oświacie. Z drugiej strony przyspiesza akcja szczepień, rząd deklaruje, że do końca czerwca zaszczepieni zostaną wszyscy chętni. Dobroczynnym efektem szczepień milionów Polaków stanie się odporność populacyjna co pozwoli na powrót do normalności.

      Dziś nie sposób precyzyjnie określić terminu powrotu do nauki stacjonarnej. Odpowiedzialnie można stwierdzić jedynie, że powrót ów - skorelowany z liczbą zachorowań i sytuacją w służbie zdrowia - powinien być możliwie szybki i rozpocząć się od najmłodszych (przedszkola, klasy 1-3 szkół podstawowych). Jest szansa, że stanie się tak jeszcze w kwietniu.

      To wszystko oznacza, że przez  najbliższe tygodnie, a może i miesiące do zakończenia roku szkolnego 2020/2021 będziemy kontynuować nauczanie na odległość. Jak nigdy potrzebna jest systematyczność, wytrwałość i konsekwencja.

      Gorąco dziękuję Koleżankom i Kolegom za ofiarną pracę i zaangażowanie, za serce wkładane w podejmowane działania. Wiele wskazuje na to, że w walce z pandemią koronawirusa jesteśmy na ostatniej prostej - choć będzie to długa prosta. Na finiszu potrzebny jest największy wysiłek i mobilizacja, na ostatnich metrach daje się z siebie wszystko. Dziękując raz jeszcze proszę o codzienną, rzetelną, z pasją wykonywaną pracę. Jako że długotrwała izolacja przynosi negatywne skutki psychiczne w szczególności proszę o częste komunikowanie się z uczniami i rodzicami. Proszę o zwielokrotnioną empatię, serdeczność i życzliwość. W szczególności polecam uwadze Koleżeństwa relacje z  uczniami niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych, a także z uczniami zdającymi w tym roku egzaminy (maturalny, ósmoklasisty, zawodowy).                                                 

      To my, kadra pedagogiczna, odpowiadamy za wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Wyposażamy je w umiejętności i wiedzę, kształtujemy charaktery, formujemy osobowości. Dodajemy odwagi i skrzydeł. Nam nie wolno opuścić rąk i ustać ze znużenia. My musimy być mocni, zdeterminowani i wytrwali. Wtedy wygramy z przeciwnościami losu i wypełnimy naszą misję.

      Upalnym, pamiętnym latem 1980 r. szeroko po Polsce rozlała się fala strajków. Polacy podnieśli się z kolan i zbuntowali przeciw komunistycznej władzy. Rodził się nienależny, samorządny związek zawodowy oraz wielomilionowy ruch społeczny o pięknej i zobowiązującej nazwie „Solidarność”. Na murze okalającym Stocznię Gdańską w sierpniu 1980 r. strajkujący robotnicy umieścili napis: „Tylko solidarność i cierpliwość zapewnią nam zwycięstwo”. To przesłanie jest wyjątkowo aktualne. W chwilach próby weźmy je za własne.                                                 

                                                                Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

                                                                                    Roman Kowalczyk  

                                                                             Dolnośląski Kurator Oświaty

     • Wyniki egzaminów

     • Informujemy, że w sekretariacie szkoły można odbierać zaświadczenia o wynikach egzaminów zawodowych z sesji styczeń - luty 2021. Sekretariat czynny jest codziennie w godzinach 7:00-15:00. 

      Zapraszamy!

    • Żegnamy naszego kolegę
     • Żegnamy naszego kolegę

     • Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że odszedł nasz kolega, wieloletni nauczyciel ZSB-E Mirosław Grzyl. Zapamiętamy go jako człowieka życzliwego i pełnego optymizmu, obdarzonego wielkim poczuciem humoru. Był niezwykłym nauczycielem i pedagogiem, który cieszył się sympatią całej społeczności szkolnej.

      Już nam Ciebie Mirku brakuje...

      Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZSB-E

       

      Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 2 kwietnia 2021r. o godz.12:00 na cmentarzu przy Alei Brzozowej.

     • Oferta pracy dla absolwentów

     • Alphatop jest firmą, która stale poszukuje młodych ambitnych osób dla naszego zagranicznego klienta OMS Prüfservice. Jest firmą, którą  stawia na młode osoby i jest wsparciem na początku ich drogi zawodowej.

      OMS Prüfservice w 2019 roku znalazł się w rankingu 100 najlepszych firm i otrzymał certyfikat Great place to work.

      Firma aktualnie prowadzi rekrutację na stanowisko: Kontroler urządzeń elektrycznych, szukamy również osób bez doświadczenia oraz bez znajomości języka niemieckiego.

      Oferta pracy wraz z linkiem do video przedstawiającym specyfikację pracy  Ihr Prüfkonzept für elektrische Betriebssicherheit mit OMS

    • Pomimo pandemii Akademia Hager działa aktywnie
     • Pomimo pandemii Akademia Hager działa aktywnie

     • W dniu 11.03.2021 nauczyciele przedmiotów elektrycznych i elektronicznych uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym na terenie firmy Hager w Tychach. Po odbyciu kilku szkoleń on-line przyszedł czas na praktykę. Wykorzystujemy czas nauki zdalnej na podnoszenie kwalifikacji naszych nauczycieli pod okiem specjalistów.
      Od września firma Hager w ramach programu „Akademia Hager” systematycznie doposaża pracownię instalacji elektrycznych w osprzęt elektroinstalacyjny i automatykę budynkową. Uczniowie po powrocie do nauki stacjonarnej będą mogli poznać nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i innowacyjne technologie, którymi charakteryzuje się marka Hager. Na pracowni docelowo będzie 8 stanowisk dydaktycznych do montażu rozdzielnic budynkowych. Dzięki współpracy z firmą Hager uczniowie będą mogli pracować w grupach dwuosobowych.
    • "Przebój z jajem"
     • "Przebój z jajem"

     • MDK Świdnica serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XVII Konkursie Piosenki dla Dzieci i Młodzieży ”Przebój z jajem”. Tegoroczna edycja odbędzie się online. Celem konkursu jest popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży, samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów oraz sprawdzenia siebie, także aktorsko oraz poszukiwanie dzieci szczególnie uzdolnionych i promowanie młodych talentów.

      Regulamin konkursu i karta zgłoszenia

      Przesyłanie prezentacji: do 3 kwietnia 2021 r. na adres: dzialimprez@mdk.swidnica.pl

      Rozstrzygnięcie konkursu: 9 kwietnia 2021 r.

     • XVI Dolnośląski Konkurs Keyboardowy “Mistrz Klawiatury”

     • MDK Świdnica serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XVI Dolnośląskim Konkursie Keyboardowym “Mistrz Klawiatury”. Tegoroczna edycja odbędzie się online. Celem konkursu jest popularyzacja nauki gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych w klasie keyboard, kształtowanie i uaktywnienie artystycznego amatorskiego ruchu muzycznego, możliwość konfrontacji swoich umiejętności wśród rówieśników, doskonalenie warsztatu wykonawczego i pedagogicznego i promowanie najlepszych i najciekawszych wykonawców.

      Termin przesyłania prezentacji: do 18 kwietnia 2021 r. na adres: dzialimprez@mdk.swidnica.pl

      Rozstrzygnięcie konkursu: 30 kwietnia 2021 r. na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy oraz na Fanpage.

      Więcej informacji w regulaminie

      Karta zgłoszenia do konkursu.

       

     • Uwaga Maturzyści!

     • Już po raz kolejny nasza szkoła uczestniczy w programie dotyczącym Monitorowania Losów Absolwentów Szkół Zawodowych. 

      Koordynatorem projektu został wicedyrektor Zbigniew Kałwak. Szczegóły w ulotce.

    • XXXIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
     • XXXIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

     • Dnia 6 marca 2021r. w Nysie jak co roku odbyły się eliminacje okręgowe do etapu centralnego XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W olimpiadzie uczestniczyło 42 uczniów z 11 szkół z województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

      Naszą szkołę reprezentowała dwójka uczniów technikum budowlanego:

      • Aleksandra Duniewska kl. IIa Tg
      • Beniamin Rachelski l;. IIIa T

      Dla Oli i Benjamina z pewnością była to ciekawa przygoda. Liczymy na udany start naszej dwójki w tych zawodach. 

      Opiekunem uczniów był Zbigniew Kałwak.

     • Oferty wyższych uczelni

     •  

      Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu - INFORMATOR_PWSZ_w_Walbrzychu_2021-2022-min.pdf

       

       

      Wydział Informatyki Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskie organizuje od wielu Dzień Otwarty, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Jest to wydarzenie skierowane do uczniów szkół średnich, w szczególności maturzystów. Jest to znakomita możliwość zapoznania się z kierunkami studiów.

      To jedno z największych jak nie największe wydarzenie tego typu w naszym regionie. W tym roku również chciałbym zaprosić Państwa do udziału i jednocześnie poprosić o zachęcenie Państwa uczniów do aktywnego uczestnictwa.

      W tym roku, co prawda w innej formie, chcemy zaprezentować uczniom i Państwu ciekawe pokazy i wykłady. Tegoroczne Dni Otwarte będą realizowane on-line, 3 marca 2021 w godzinach 9:00-15:00 Pokazy i wykłady będą dostępne na platformie Clickmeeting. Rejestracja (każdego ucznia, nauczyciela) jest realizowana indywidualnie poprzez formularz zgłoszeniowy.Bardzo proszę o zachęcenie uczniów do uczestnictwa i rejestracji za pomocą formularza.

      Każdy uczeń czy też nauczyciel musi sam wypełnić formularz: https://wiea.clickmeeting.com/wirtualny-dzien-otwarty-wiea/register Na wskazany podczas rejestracji link, zostaną przesłane indywidualne dane logowania oraz instrukcja. W załączeniu przesyłam list Pana Dziekana, prof. Andrzeja Obuchowicza oraz program wydarzenia.

      Aktualny program i informacje znajdą Państwo również na stronie: https://www.wiea.uz.zgora.pl/index.php/edukacja/dzien-otwarty/informacje

       

       

     • Kurs RL.17

     • Przypominamu, że dnia 20 lutego 2021r. o godz. 9:00 w budynku ZSB-E sala 28 odbędą się ostatnie zajęcia w ramach kursu RL.17.
      Podczas spotkania zostaną przekazane informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.