• Kalendarium historyczne - październik

     •  

      14 października 1773 - 248 LAT TEMU

      Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej

      W obliczu pierwszego rozbioru sejm 1773 r. podjął wysiłek reformy państwa, obejmujący również zmianę systemu kształcenia. Do realizacji tego celu powołano Komisję Edukacji Narodowej. Była to jedna z pierwszych w Europie państwowa instytucja oświatowa.
      KEN udało się stworzyć jednolity system szkolnictwa, zreformować uniwersytety i opracować zbiór przepisów szkolnych. Komisja zajęła się domowym kształceniem dziewcząt, a także zainicjowała powstanie sieci szkół parafialnych dla chłopów.

      Powołane przez nią Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych zreformowało programy i metody nauczania, wydało nowoczesne podręczniki. Kształcenie miało dawać praktyczne umiejętności, dlatego ograniczono nauczanie łaciny, a wprowadzono przedmioty przyrodnicze, fizykę, historię, geografię, a także elementy nauk rolniczych i medycznych.

      Działalność KEN została uznana za jedno z największych osiągnięć kulturalnych Polski w czasach oświecenia, a jej patriotyczno-obywatelskie wychowanie dało pozytywne efekty zwłaszcza w dobie zaborów. Obecnie w rocznicę powołania KEN obchodzony jest Dzień Nauczyciela.

       

      16 października 1978 - 43 LATA  TEMU

      Karol Wojtyła wybrany papieżem

      Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. Zdążył zdać maturę przed II wojną światową i podczas  okupacji podjął (nielegalnie) studia teologiczne. Zaraz po wojnie w 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W swej roli duszpasterza wyróżniał się organizując z młodzieżą liczne wycieczki na łonie natury, spływy kajakowe i obozy narciarskie. Wojtyła był również czynnym publicystą i wykładowcą. Jego aktywność zwróciła nań uwagę hierarchów kościoła i już w 1964, w wieku 44 lat został mianowany arcybiskupem krakowskim.

      W latach 60` Wojtyła poświęcał dużo czasu na podróże zagraniczne - zarówno pielgrzymki, jak i misje ewangelizacyjne. Połączenie licznych podróży i wciąż żywej aktywności naukowej sprawiły, że obok Stefana Wyszyńskiego stał się największym autorytetem Kościoła Polskiego w tym czasie.

      W latach 60` XX wieku miały miejsce ważne przemiany w łonie Kościoła Katolickiego. Na II soborze watykańskim odwołano między innymi ekskomunikę kościołów prawosławnych oraz zachęcano do używania języków narodowych podczas elementów liturgicznych mszy świętej (zamiast łaciny). Karol Wojtyła uczestniczył aktywnie w obradach tego soboru jako zwolennik przemian w Kościele Katolickim.

      W tych okolicznościach, po niespodziewanej śmierci papieża Jana Pawła I w 1978 roku, konklawe kardynałów przystąpiło do obioru nowego papieża. Niespodziewanie dla świata nowym papieżem został obrany Polak, Karol Wojtyła. Był to pierwszy papież nie pochodzący z Włoch od 455 lat. W swoim pontyfikacie Jan Paweł II najbardziej wyróżnił się, jako papież pragnący być bliżej zwykłych ludzi. Odbył niezliczone pielgrzymki do większość państw na świecie, gdzie zgodzono się na jego przyjazd. Karol Wojtyła starał się też spotykać ze wszystkimi, którzy mieli na to ochotę - z żebrakami, z przywódcami komunistycznymi, z raperami, czy duchownymi innych wyznań i kościołów. Był niewątpliwie pierwszym tak “medialnym” papieżem, który zerwał całkowicie z tradycją wysokiego dostojnika, który przebywa w Rzymie i przyjmuje z rzadka interesantów na ceremonialnych audiencjach.

      W Polsce Jan Paweł II jest często uważany, za jednego ze sprawców upadku systemu komunistycznego. Choć trudno przypisać mu konkretne działania polityczne w tym względzie, śmiałe wypowiedzi Wojtyły odwołujące się do godności ludzkiej i potrzebie “odnowy tej ziemi” miały duży wpływ na nastroje Polaków. Jeszcze większy wpływ miał prawdopodobnie odmieniony (m.in. za sprawą JP2) Kościół, który zaczął przypatrywać się sprawom szarych ludzi i w miarę możliwości wspierać ich potrzeby.

      Jan Paweł II nie był jednak tylko zmartwieniem komunistów. Spędzając większość czasu w krajach kapitalistycznych, krytykował często stosunki panujące na zachodzie - wyzysk ekonomiczny, wielkie fortuny oparte na obrocie kapitałem i coraz dalej posunięty materializm elit i zwykłych obywateli. Choć nie był pierwszym z papieży - reformatorów, Karol Wojtyła swoim długim pontyfikatem (1978-2005) trwale odmienił wizerunek papiestwa i Kościoła Katolickiego.

       

      24 października 1795 - 226 LAT TEMU

      III rozbiór Rzeczypospolitej

       

      Drugi rozbiór pozostawił Rzeczpospolitą znacznie okrojoną terytorialnie. Wielu działaczy patriotycznych udało się na emigrację. Niemal natychmiast rozpoczęto prace nad powstaniem, które w opinii spiskowców miało przynieść niepodległość. Działania wojskowe rozpoczęły się 13 marca 1794 roku, gdy brygadier Antoni Madaliński wymówił wraz z oddziałem posłuszeństwo Rosjanom. Naczelnikiem powstania został Tadeusz Kościuszko. Insurgenci zanotowali kilka początkowych sukcesów, m.in. pod Racławicami, jednak przewaga leżała po stronie Rosjan. Wkrótce wojska Katarzyny wsparli Prusacy i Austriacy. Połączone siły trzech zaborców szybko zdusiły powstanie. Warszawa poddała się 7 listopada, bacząc, by jej udziałem nie stał się los Pragi, której mieszkańców wymordowano.

       

      Zwycięscy zaborcy początkowo nie mogli się porozumieć co do ostatecznego podziału ziem Rzeczypospolitej. 3 stycznia 1795 roku układ rozbiorowy podpisały jedynie Austria i Rosja. Fryderyk Wilhelm, niezadowolony z wyniku negocjacji, rozważał nawet wojnę, by poszerzyć swe zdobycze. W końcu jednak zdecydował się przystać na proponowane warunki. Ugodę przypieczętowano umową podpisaną 24 października 1795 roku. Do szczegółowego wyznaczenia granic zaborów powołano specjalną komisję. 26 stycznia 1797 roku przedstawiciele Austrii, Rosji i Prus podpisali ostateczną konwencję rozbiorową regulująca sprawy nowych nabytków terytorialnych. Dokument określał także status prawny poddanych oraz warunki spłaty długów Stanisława Augusta i Rzeczpospolitej. Sygnatariusze uzgodnili również, że nie będą nigdy używać określenia "Królestwo Polskie".

       

    • Rozpoczęcie zajęć z CMI
     • Rozpoczęcie zajęć z CMI

     •  

       

      W dniu 02 października ruszyło koło CMI –Centrum Mistrzostwa Informatycznego w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych. Prowadzącym koło jest pan Roman Izydorczyk.

      Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznali się ze środowiskiem Python. Poznali zasady instalacji i podstawowe zagadnienia związane ze sposobem wprowadzania instrukcji i pisania programów.  Uczestnicy koła to uczniowie klas I – IV technikum informatycznego.

      Drugie zajęcia w ramach koła to wyjazd na Poznań Game Arena (23.10.2021 r.) – gdzie uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z nowościami na rynku IT.

     • Code Week - Europejski Tydzień Kodowania

     •  

      W październiku szkoły w Europie i na świecie ogarnie gorączka kodowania dzięki Europejskiemu Tygodniowi Kodowania! Sprawdź, jak się zaangażować: https://codeweek.eu/schools.

      Nasza szkoła przystąpiła do EU Code Week, czyli Europejskiego Tygodnia Kodowania-oddolnej inicjatywy promującej programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób.

       

     • Uczestniczymy w III edycji CMI!

     •  

      W dniu 02.10.2021r. odbyła się we Wrocławiu inauguracja III edycji projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły będą zgłębiali wiedzę z zakresu algorytmiki i programowania. W trakcie zajęć uczestnicy m. in. Poznają język programowania Python, metody algorytmiczne a w II semestrze będą programować roboty.

       

     • WYCIECZKA DO KOPALNI ZŁOTA

     • W ubiegłą środę – 06.10.2021 – grupa 50 uczniów z klas: IV c T, III b Tg i III a Tp pod opieką nauczycieli: Marzeny Kałwak, Heleny Kosmali, Adama Szpilakowskiego i Kazimierza Jaremy udała się na wycieczkę do Złotego Stoku, aby zobaczyć atrakcje znajdującej się w tym mieście Kopalni Złota.

      Zapraszamy Was na fotorelację z tego wydarzenia:

     • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

     •  

      Kolejna fotogaleria z zajęć praktycznych w pracowniach budowlanych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy. Tym razem Szkoła Branżowa I Stopnia.

      Podczas zajęć doskonalono umiejętności wykonywania: zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, okładziny ceramicznej oraz murowanie ścianek działowych.

       

    • MISTRZOWSKA HISTORIA MISTRZA
     • MISTRZOWSKA HISTORIA MISTRZA

     •  

      W ubiegłym tygodniu, we wtorek 28 września, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego  uczniowie naszej szkoły wybrali się do kina, aby obejrzeć głośny film „Mistrz” w reżyserii Macieja Barczewskiego.

      Obraz ukazuje tragiczne losy polskiego przedwojennego pięściarza Tadeusza Pietrzykowskiego – „Teddy’ego”, który dostał się do obozu Auschwitz, gdzie – aby przeżyć, musiał brać udział w walkach. Chociaż film opowiada o czasach II wojny światowej, to jednak przedstawia uniwersalne ludzkie uczucia – przyjaźń, miłość, strach czy odwagę.

      Pewnie dlatego spodobał się młodym ludziom, dla których postawa bohatera mogłaby być przykładem na przezwyciężanie własnych słabości.

      Polecamy tym, którzy nie mieli dotąd okazji obejrzenia filmu, wyprawę do kina. Warto!

      Nad całością projektu czuwała pani Magdalena Antoniak.

       

     • Nabór wolontariuszy na 7. Świdnicki Festiwal Filmowy Spektrum, który odbędzie się w dniach 24-30.10.2021 w Świdnickim Ośrodku Kultury.

     • Jeśli zastanawiasz się jak wygląda organizowanie festiwalu, lubisz wyzwania, czujesz głód filmów i nowych ludzi – jesteś w dobrym miejscu. Wypełnij formularz i twórz z nami 7. edycję festiwalu Spektrum. Szukamy osób komunikatywnych, otwartych i zaangażowanych. Chcących doświadczać, próbować nowego.

      Wolontariat to między innymi:– wsparcie centrum festiwalowego – obsługa sali kinowe j– obsługa kawiarenki – opieka nad gośćmi i jurorami– pomoc przy promocji festiwalu– wsparcie przy wydarzeniach towarzyszących.

      Każdy wolontariusz będzie mógł wziąć udział w projekcjach i wydarzeniach festiwalowych.

      Nabór potrwa od 27.09 do 10.10. 2021.Wyniki naboru ogłoszone zostaną 18.10.2021.

      Formularz zgłoszeniowy

       

      Uczniom naszej szkoły dodatkowych informacji udziala p. Marzena Kałwak (sala 27).

       

      PS: uważajcie – festiwale filmowe często kończą się pięknymi przyjaźniami.

     • I Konkurs Techniczny - TALENTY DLA FIRM

     • 29 września, w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, odbyła się pierwsza edycja konkursu Talenty dla Firm w Czesko-Polskim Pograniczu. Założeniem konkursu była współpraca uczniów technikum z uczniami szkoły podstawowej. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zbudować urządzenie napędzane prądem, dokładnie według instrukcji. Uczniowie mieli do dyspozycji zestawy metalowych i elektronicznych elementów oraz narzędzi. Oceniana była dokładność, czas wykonania i zgodność gotowego urządzenia z instrukcją.

      W konkursie udział wzięły dwie drużyny, w skład których wchodzili uczniowie naszej szkoły i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świdnicy. Nasze technikum reprezentowali uczniowie: Jan Czerwiński, Kornel Łożyński, Maciej Zabrzewski, Maja Michalik, Michał Bieżyński i Andrii Yarotskyi. Opiekunem młodzieży był p. Przemysław Matejczuk. Jedna z drużyn (J. Czerwiński, K. Łożyński, M. Zabrzewski) wywalczyła III miejsce. 

      Nagrody wręczyła Prezydent Świdnicy - Pani Beata Moskal-Słaniewska. Na uroczystości obecni byli dyrektorzy szkół uczestniczących w konkursie. 


      Uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

     • Otrzęsiny klas pierwszych

     •  

      W dniu 24 wrzęsnia 2021r. klasy pierwsze zostały oficjalnie "wchłonięte" do naszej szkolnej społeczności. Po 2 godzinnych zmaganiach wygrała klasa I Branżowej Szkoły I Stopnia.

      Zwycięzcy zorganizują w roku przyszłym otrzęsiny dla przyszłorocznych pierwszaków. 

       

     • Zaległe otrzęsiny klas drugich

     •  

      23 września 2021r. odbyły się zaległe otrzęsiny klas drugich. Po licznych grach i zabawach "żulę" wyłoniła zwycięzców.

      Trofeum zdobyła klasa 2BTp - 49 pkt.

      Kolejne miejsca zajęły: 

      • klasa 2DTp - 46 pkt.
      • klasa 2ATp - 42 pkt.
      • klasa 2 Szkoły Branżowej - 39 pkt.
      • klasa 2CTp - 29 pkt.
    • Dzień Budowlańca
     • Dzień Budowlańca

     •  

      Tradycyjnie, w ostatnią sobotę września przypada Dzień Budowlańcaw tym roku  będzie to 25 września.  To ważne święto jest od wielu lat  obchodzone aby wyrazić uznanie dla  trudnej pracy  wszystkich pracowników związanych z branżą budowlaną.

      Z tej okazji najlepsze życzenia zdrowia, satysfakcji z realizacji zadań, dużych i dobrych zleceń, bezusterkowych odbiorów, pogody ducha i zawsze  sprzyjających  warunków klimatycznych wszystkim Budowlańcom, a szczególnie Absolwentom Technikum Budowlanego życzy cała społeczność  ZSB-E.

       

     • Rozpoczęcie kursów: pszczelarz i technik pszczelarz

     • Informujemy o rozpoczęciu kursów zawodowych w kwalifikacjach Pszczelarz i Technik Pszczelarz:

      • ROL.03 Pszczelarz – 25.09.2021r. godz. 9.00
      • ROL.09 Technik pszczelarz – 24.09.2021 godz. 15.30


      Prosimy o uzupełnienie brakujących dokumentów przed rozpoczęciem kursu.

     • "111"

     •  

      Współpraca naszej szkoły  ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury ma już wieloletnią historię i cały czas się rozwija. Korzystamy z wielu projektów przygotowanych przez tę instytucję. Tym razem młodzież została zaproszona do obejrzenia interaktywnego spektaklu „111”. Pod tym zagadkowym tytułem została ukryta przejmująca historia młodego bohatera, rówieśnika naszych uczniów, a także trudne relacje chłopaka z rodziną.  

      Spektakl został przygotowany w ramach Alchemii Teatralnej. Jego największym atutem jest to, że wszyscy aktorzy występujący w projekcie są nastolatkami, uczniami świdnickich szkół, po prostu – koleżankami i kolegami z podwórka. I ten fakt niewątpliwie spowodował, że młodzież na widowni śledziła wydarzenie z ciekawością i bardzo dojrzale je przyjęła.

      W spektaklu we wtorkowe południe (14.09.2021) uczestniczyli uczniowie klas III d Tp i III b wraz z opiekunami.

      Cieszymy się bardzo, że po trudnym czasie zamknięcia teatrów, kin i innych instytucji kulturalnych, możemy poczuć się znów jak przed pandemią!

     • Kalendarium historyczne - 17 września

     •  

      Atak ZSRR na Polskę - 17 września 1939 (82 lata temu)

      17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.

      17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Napaść na Polskę była częścią tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja. Po dokonaniu przez ZSRR napaści na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków - oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków; około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze.

    • Blues-rockowa-alternatywa Limboskiego jutro w Świdnicy
     • Blues-rockowa-alternatywa Limboskiego jutro w Świdnicy

     •  

      Tylko do końca piątku można kupić tańsze bilety na sobotni koncert Limboskiego. Artysta wystąpi w sali teatralnej ŚOK. Wydarzenie odbędzie się w ramach Świdnickich Recenzji Muzycznych.Limboski to autor rozdzierających serce ballad i drapieżne zwierzę koncertowe. Przez długi czas był kojarzony z anturażem i klimatami ála Tom Waits. Potem zwrócił się w stronę analogowego nagrywania i raczej rockowych brzmień, które można znaleźć na płycie „Poliamoria”. Ostatnio natomiast przeniósł się do Berlina i jego najnowsze produkcje zdradzają fascynację nowoczesną elektroniką. To co się nie zmienia to świetne teksty i jeden z najgłębszych męskich głosów w Polsce!W tym samym czasie, kiedy zamieszkał w Berlinie Limboski zafascynował się Davidem Bowie i podczas niektórych koncertów gra poza swoimi kompozycjami również wybrane piosenki swojego idola w nowych aranżacjach.Koncert organizowany przez Świdnicki Ośrodek Kultury rozpocznie się w sali teatralnej w sobotę 18 września o godzinie 20:00. Bilety dostępne w przedsprzedaży do końca piątku w cenie 40 zł a w dniu koncertu 50 zł. Szczegóły i sprzedaż on-line na stronie ŚOK: https://sok.com.pl/recenzje-muzyczne-limboski/

      Zapraszamy do posłuchania jednego z najnowszych utworów Limboskiego pt. "Kraków pijany": https://youtu.be/S5oT4PUzV3w