• Nowe władze Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły
     • Nowe władze Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły

     • Dnia 17.09.2020 w naszej szkole zostały wybrane nowe władze Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021. Podczas zebrania przeprowadzono głosowanie, w którym wzięły udział wszystkie samorządy klasowe. W wyniku głosowania nowym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych został Marcel Marzec z klasy 3bT, a wiceprzewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Kornelia Zarębińska z klasy 2cTg. W skład zarządu weszli również: Maksymilian Onik i Kamila Czarnecka z klasy 2dTp oraz Monika Dłutkowska z klasy 3aT.

      Nowemu Samorządowi Uczniowskiemu życzymy owocnej pracy w nowym roku szkolnym.

    • Uwaga!
     • Uwaga!

     • Od jutra, 15 września 2020r., zamknięte zostaną drzwi wejściowe do szkoły. Prosimy więc, alby wszyscy uczniowie i pracownicy mieli przy sobie karty.

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

     • Wrocław 2020-09-14

               

      Szanowni Państwo!

      1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Rok wyjątkowo trudny, stojący bowiem pod znakiem bezprecedensowego wyzwania jakim są zmagania z pandemią koronawirusa. Wróciliśmy do nauczania stacjonarnego, które jest bardziej efektywne, służy uspołecznieniu dzieci i młodzieży, zabezpiecza przed negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa, o czym bezspornie zaświadczają sondaże opinii publicznej. Postępujemy jak wiele innych krajów na świecie
      i ogół państw Unii Europejskiej.

      Po dwóch tygodniach nauki można pokusić się o pierwsze podsumowania i wnioski:

      1. Z radością informuję, że na dzień 14 września br. rano w naszym województwie nauczaniem zdalnym zostało objętych 4 jednostek oświaty, zaś nauczanie hybrydowe (częściowo stacjonarne, częściowo zdalne) odbywa się
       w 8 jednostkach. To zaledwie ułamek wszystkich szkół, przedszkoli i placówek tak publicznych jak i niepublicznych, których łącznie jest 2759.
      2. Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek przygotowali i wprowadzili regulaminy funkcjonowania swoich jednostek w czasie pandemii koronawirusa. Regulaminy te uwzględniają specyfikę poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek oraz lokalne uwarunkowania.
      3. Organy prowadzące, wśród których lwią część stanowią samorządy, odpowiednio wyposażyły i zabezpieczyły podległe sobie jednostki oświatowe. Prowadzenie jednostek oświatowych jest zadaniem własnym samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich (gminy prowadzą przedszkola i szkoły podstawowe, powiaty placówki i szkoły ponadpodstawowe, województwa placówki i szkoły ponadpodstawowe o zasięgu wojewódzkim). Na ten cel mają zagwarantowane udziały w podatkach, zaś w ramach wsparcia z budżetu centralnego otrzymują
       z Ministerstwa Edukacji Narodowej subwencje (na uczniów oraz dzieci 6-letnie
       w „zerówkach” w szkołach i przedszkolach) oraz dotacje.
      4. Organom prowadzącym i dyrektorom pospieszyły z pomocą centralne władze państwowe i ich lokalne ekspozytury:
      • Główny Inspektor Sanitarny, Minister Zdrowia i Minister Edukacji Narodowej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego przygotowali wytyczne dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek - w strefie zielonej, a także żółtej i czerwonej (w powiatach z większą liczbą zakażeń).
      •  Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło dla jednostek oświaty 4 mln litrów płynu dezynfekującego, 50 mln maseczek oraz 75 tys. termometrów bezdotykowych. W systematycznej dystrybucji pomagają Wojska Obrony Terytorialnej („terytorialsi”).
      • Przed rozpoczęciem roku szkolnego we wszystkich powiatach odbyły się spotkania dyrektorów szkół z przedstawicielami Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
      • Każdy dyrektor otrzymał specjalny numer telefonu („gorącą linię”) umożliwiający szybki kontakt z pracownikiem Sanepidu.
      • W dniu 24 sierpnia br. skierowałem do dyrektorów list zawierający ważne informacje, sugestie i praktyczne podpowiedzi.
      • Kuratorium Oświaty przygotowało elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego dyrektorzy mogą kierować pytania do Kuratorium Oświaty oraz właściwych czyli Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (od ich opinii zależy przejście jednostki oświatowej na tryb nauczania hybrydowego lub zdalnego).
      • Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w swoich rejonach wizytacyjnych służą dyrektorom radą i pomocą, ważne informacje są rozsyłane elektronicznie do szkół, przedszkoli i placówek oraz umieszczane na stronie internetowej www.kuratorium.wroclaw.pl
      1. To, że sytuacja jest pod kontrolą i prawie 100% jednostek oświatowych pracuje stacjonarnie nie może skłaniać do popadania w euforię i huraoptymizm. Walka
       z koronawirusem będzie trwała przez najbliższe miesiące, zaś sezon jesienno-zimowy tradycyjnie obfitujący w przeziębienia i zachorowania na grypę może przynieść także przyrost zakażeń koronawirusem, a tym samym wzrost liczby jednostek oświatowych objętych nauczaniem hybrydowym bądź zdalnym. Zapewniam, że działania osób oraz instytucji odpowiedzialnych za zdrowie
       i bezpieczeństwo w szkołach, przedszkolach i placówkach będą szybkie
       i adekwatne do sytuacji.
      2. Dziś jesteśmy dużo lepiej przygotowani do nauczania zdalnego niż kilka miesięcy temu:
      • Nauczycielom przybyło wiedzy i praktycznych umiejętności. Mają oni możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach jak efektywnie uczyć na odległość. Informacje o takich nieodpłatnych (w tym finansowanych
       z funduszy unijnych) formach podnoszenia kwalifikacji są umieszczane na stronie MEN wwww.men.gov.pl i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu www.kuratorium.wroclaw.pl oraz rozsyłane do szkół, przedszkoli
       i placówek. W podobny sposób do nauczycieli docierają informatory jak uczyć na odległość oraz poradniki dobrych praktyk w zdalnym nauczaniu.
      • Zwiększyła się ilość komputerowego sprzętu. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło jeszcze w r. szk. 2019/2020 kwotę 367 mln. zł na zakup komputerów, laptopów i tabletów do szkół w całym kraju, na początku
       r. szk. 2020/2021 trafi do szkół kolejnych 40 tys. laptopów. Zakupów
       z własnych środków dokonują też organy prowadzące oraz fundacje
       i stowarzyszenia wspierające szkoły.
      • Ministerstwo Edukacji Narodowej jeszcze wiosną br. uruchomiło platformę edukacyjną e-podręczniki.pl. Umożliwia ona bezpłatne prowadzenie zajęć on-line, zawiera cenne materiały dydaktyczne, jest systematycznie wzbogacana. Niektóre samorządy uruchomiły własne platformy cyfrowe do zdalnego nauczania.
      1. Wszystkim instytucjom i osobom - z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek na czele - dzięki którym w jednostkach oświatowych w naszym województwie jest bezpiecznie należy się serdeczne podziękowanie i szacunek. Bardzo, ale to bardzo dziękuję!

       

      Szanowni Państwo!

      Bardzo proszę o zrozumienie dla rygorów sanitarnych i zasad wprowadzonych przez dyrektorów w szkołach, przedszkolach i placówkach. Proszę, abyście Państwo je respektowali, a do ich przestrzegania i stosowania motywowali swoje pociechy. Regulaminy obowiązujące w szkołach w czasie pandemii koronawirusa mogą być modyfikowane. Państwa wnioski i postulaty czy to indywidualne, czy formułowane przez Radę Rodziców
      i Radę Szkoły (społeczny organ złożony w równych częściach z uczniów, nauczycieli
      i rodziców; działa w niektórych szkołach na Dolnym Śląsku) bez wątpienia zostaną wzięte pod uwagę przez dyrektorów.

      Proszę o konsekwencję i wytrwałość w stosowaniu się do zasad sanitarnych
      (w szczególności częste mycie i dezynfekowanie rąk; zachowywanie dystansu tam, gdzie jest to możliwe; noszenie maseczek i przyłbic, tam gdzie jest to zalecane). Bezcenna i niezbędna jest odpowiedzialność za siebie i innych (gdy jestem chory - kontaktuję się telefonicznie
      z lekarzem, nie idę do pracy; kiedy mam dziecko chore - kontaktuję się telefonicznie
      z lekarzem, nie wysyłam dziecka do przedszkola, szkoły, placówki).

      Zachęcam do odwiedzania stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej
      i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, strony te są bogatym źródłem aktualnych
      i wiarygodnych informacji, dostarczają zainteresowanym użytecznej wiedzy. W ważnych sprawach i z problemami, które z różnych powodów nie są rozwiązywane w szkole, przedszkolu czy placówce, proszę o kontakt z pracownikami Kuratorium Oświaty zarówno we Wrocławiu, jak i w Delegaturach Kuratorium w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.
      Z powodu pandemii koronawirusa preferowany jest kontakt telefoniczny i e-mailowy.

      Jestem święcie przekonany, że jako jedna wielka oświatowa rodzina podołamy wyzwaniu, zdamy egzamin z solidarności, odpowiedzialności i dyscypliny. W tych trudnych chwilach wspierając się - bądźmy razem!

      Z życzeniami zdrowia i wyrazami szacunku

      Roman Kowalczyk

      Dolnośląski Kurator Oświaty

     • Praca dla technika

     • Daicel Safety Systems Europe Sp. z o. o. w Żarowie poszukuje techników do działu utrzymania ruchu będących  absolwentami naszej szkoły.

       

       

    • Brawo stypendyści!
     • Brawo stypendyści!

     • Z przyjemnością informujemy, że dziewięciu uczniów ZSB-E, Zarząd Powiatu Świdnickiego nagrodził stypendiami za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2019/2020.

      Okolicznościowe dyplomy oraz stypendia w kwocie 500 zł otrzymali najlepsi maturzyści:

      • Remigiusz Depta 
      • Szymon Kuryło

      Za osiągnięcia sportowe okolicznościowe dyplomy i stypendia  w kwocie 300 zł otrzymali nasi uczniowie, na co dzień piłkarze ręczni klubu ŚKPR Świdnica uczestniczący w rozgrywkach II ligi:

      • Norbert Bal
      • Wojciech Kryśpiak
      • Rafał Wiszniowski
      • Dawid Pęczar
      • Kamil Stadnik
      • Miłosz Wołodkiewicz
      • Adam Chmiel

      Na uroczystości obecni byli starosta Powiatu Świdnickiego - p. Piotr Fedorowicz, wicestarosta - p. Zygmunt Worsa oraz dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania  - p. Grzegorz Stawarz.

     • Poprawkowy egzamin maturalny

     • 8 września 2020r. godz. 14:00 (zbiórka zdających o godz. 13:30).

      Pisemny egzamin z matematyki - aula

      Pisemny egzamin z języka angielskiego - sala 16.

      Egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego (maseczki, własne przybory, zachowanie odstępów między zdającymi).

     • Regulamin biblioteki szkolnej na czas epidemii COVID-19

     • REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
      NA CZAS EPIDEMII COVID-19

      aktualizacja: 1 września 2020 r.

       

      § 1
      ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

      1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

      2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.

      3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

      4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w wypożyczalni w jednym czasie, tj.  4 osoby.


      § 2
      ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

      1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni.
      2. Uczeń może wypożyczyć jednorazowo jedno razowo 3 książki na okres dwóch tygodni wyłączając podręczniki.

       3
      ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

      1. Zwracaną książkę należy położyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się koło lady bibliotecznej.

      2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .

      3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.


       

      § 4
      ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

      1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

      2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.

      2. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.

       

     • Giełda podręczników

     •  

      GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

      Zapraszamy na giełdę podręczników, która odbędzie się w następujących dniach:

       

      Piątek - 04.09 godzina 10.30-10.50 - Aula

      Wtorek- 08.09 godzina 10.30-10.50 - Aula

      Czwartek - 10.09 godzina 10.30-10.50 - Aula

      Piątek - 11.09 godzina 10.30-10.50 – Aula

       

      Prosimy o zachowanie bezpiecznych odstępów oraz założenie maseczek ochronnych.

    • Rok szkolny 2020/2021 rozpoczęty!
     • Rok szkolny 2020/2021 rozpoczęty!

     • Z zachowaniem rygorów sanitarnych rozpoczęliśmy w ZSB-E rok szkolny 2020/2021. W obecności grona pedagogicznego i uczniów doszło do symbolicznego przekazania klucza do drzwi szkoły. Kończąca swoją 18-letnią kadencję w roli dyrektora szkoły, p. Krystyna Kowalonek, przekazała wspomniany klucz p. Rafałowi  Fasudze. Od 1 września 2020r. p. Rafał Fasuga będzie pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy.

      Podczas uroczystości nowy dyrektor, p. Rafał Fasuga złożył szczere podziękowania Pani Kowalonek dziękując za trud  i osobisty wkład w tworzenie i funkcjonowanie naszej szkoły.

      Uczniom został też przedstawiony nowy wicedyrektor szkoły. Z dniem 1 września 2020r. na to stanowisko został powołany p. Cezariusz Zaruski.

      Życzenia udanego roku szkolnego zostały przekazane dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

     • Droga młodzieży!

     •  

      Rok szkolny rozpoczęty!

      Życzę Wam, aby ten rok był przede wszystkim spokojny. Niech służy pogłębianiu i nawiązywaniu relacji. Niech przed Wami stoją ciekawe wyzwania a na Waszej drodze tylko dobrzy ludzie. Oby to był  rok ,w którym wszyscy nauczymy się czegoś nowego o dobru, mądrości i pięknie.

      Pedagog

      Lucyna Mydłowska

     • Harmonogram spotkań z rodzicami

     • Spotkania z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami:

       

      • klasa IIb Tg - 2 września 2020r. godz. 16:30 (aula szkolna) - spotkanie organizacyjne dotyczące zajęć praktycznych w firmie SONEL,
      • klasy pierwsze:
       • 3 września 2020r. (aula szkolna I piętro) godz. 16:30 
        • kl. Ia T (technik budownioctwa i technik elektronik),
        • kl. Ib T (technik elektryk),
       • 3 września 2020r. (aula szkolna I piętro) godz. 17:30 
        • kl. Ic i Id T (technik informatyk),
        • kl. I BS (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

       

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego we wtorek 1 września 2020r.:

      • o godz. 8:00 klasy: II Branżowa Szkoła I Stopnia, II, III, IV Technikum,
      • o godz. 10:00 klasy: pierwsze Branżowej Szkoły i Technikum.

      Rozpoczęcie roku szkolnego planowane jest na boisku szkolnym, a następnie przewidzane są spotkania z wychowawcami.

      Uczniowie proszeni są o przyjście w maseczkach.

       

      W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy, aby uczniowie przychodzili na rozpoczęcie sami, bez rodziców i osób towarzyszących.

       

       

     • Informacja dla uczniów, rodziców i opiekunów w sprawie aplikacji ProteGO Safe

     •  

      GŁÓWNY INSPEKTOR

      SANITARNY

      Jarosław Pinkas

       

      MINISTER

      EDUKACJI NARODOWEJ

      Dariusz Piontkowski

       

       

      Warszawa, 18 sierpnia 2020 r.

       

      Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

       

                  gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna.

       

      ProteGO Safe – jak to działa?

      ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie
      z koronawirusem. Jeśli użytkownik z Państwa otoczenia zachoruje, otrzymają Państwo odpowiednie powiadomienie. Aplikacja informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. 

       

      ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdą Państwo komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

       

      Aplikacja składa się z dwóch modułów:

      • pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia, jest to „dziennik”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,
      • drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.

       

      Test oceny ryzyka w aplikacji ProteGO Safe

      Test oceny ryzyka to prosta ankieta stworzona przez lekarzy. Po weryfikacji odpowiedzi system wskaże grupę ryzyka, a Państwo otrzymają konkretną rekomendację zachowań. Dzięki temu dowiedzą się Państwo, co robić dalej i gdzie, w razie potrzeby, szukać pomocy. 

       

      Dziennik zdrowia

      ProteGO Safe umożliwia także prowadzenie dziennika zdrowia, czyli regularnego zapisywania informacji o samopoczuciu i kondycji zdrowotnej. Dziennik może być niezwykle pomocnym narzędziem dla lekarzy, gdyż ułatwia przekazanie informacji o rozwoju objawów u chorego, schorzeniach współistniejących czy przyjmowanych lekach. Dzięki dziennikowi zdrowia zyskują Państwo szansę na szybszą diagnozę oraz wybór odpowiedniego schematu leczenia. 

       

      Bezpieczeństwo z ProteGO Safe

      Jak pokazują badania, izolacja zakażonych oraz wykorzystanie aplikacji takich jak ProteGO Safe (typ exposure notification) mogą znacząco zredukować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Warunek skuteczności jest jeden – z aplikacji musi korzystać jak najwięcej osób.

       

      Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa, dlatego jeszcze raz zachęcamy do zainstalowania ProteGO Safe. Szczegółowe informacje na temat aplikacji znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.

       

      Z wyrazami szacunku

      Dariusz Piontkowski

      Minister Edukacji Narodowej

      Jarosław Pinkas

      Główny Inspektor Sanitarny

       

       

       

       

       

       

       

      Warszawa, 21 sierpnia 2020 r.

       

      Aplikacja ProteGO Safe
      – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej
      i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

       

      Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

       

      Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego 

       

      – Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa – napisali szefowie MEN i GIS w liście skierowanym do rodziców.

       

      Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie jak test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia. Podkreślili jednocześnie, że ProteGO Safe to także sprawdzone i wiarygodne źródło informacji na temat pandemii koronawirusa.

       

      Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny zaznaczyli, że skuteczność aplikacji zależy od tego, jak wiele osób będzie z niej korzystało. Dlatego też szczególnie ważne są wspólne i odpowiedzialne działania:

       

      – Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna – napisali Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny.

       

      Aplikacja ProteGO Safe – jak to działa?

       

      ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Jeśli osoba z naszego otoczenia zachoruje, wówczas otrzymamy odpowiednie powiadomienie. Aplikacja poinformuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. 

       

      ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

       

      Aplikacja składa się z dwóch modułów:

      • pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest to „dziennik zdrowia”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,
      • drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.

      Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.

       

      Zachęcamy do pobrania aplikacji ProteGO Safe!

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

       

       

       

     • Akcja społeczna #TylkoNaLegalu. Stypendium dla studenta za kreatywność!

     • Wakacje to czas relaksu. Czasami jednak warto połączyć przyjemne z pożytecznym. A idealną okazją do tego jest nowa akcja społeczna pod hasłem #TylkoNaLegalu. W konkursie główną nagrodą jest stypendium do 5 tys. złotych!

      Pamiętacie, gdy przy niedzielnym obiedzie czekaliśmy wszyscy na skoki Adama Małysza albo kręciliśmy wspólnie “kółka” z Robertem Kubicą, dmuchając w telewizor, gdy walczył o punkty w Formule 1? W równie dobry nastrój wprawiał nas wszystkich później następca “Orła z Wisły”, Kamil Stoch. Takich emocji nie można kupić za żadne pieniądze. To trzeba przeżyć!

      A pamiętacie, gdy ktoś “przecinał Wam zakład” o to, kto szybciej “do tamtego drzewa i z powrotem”? Zakładaliśmy się o coś już w dzieciństwie, zakładali się i nasi starożytni przodkowie. Dziś też ludzie chętnie się zakładają. Trzeba jednak przy tym pamiętać o naczelnych zasadach: zawsze należy robić to odpowiedzialnie, dla zabawy, emocji i tylko w legalnych źródłach. A to wcale nie jest takie oczywiste. I właśnie na ten aspekt ma zwracać uwagę akcja społeczna pod hasłem #TylkoNaLegalu. 

      W Polsce, podobnie jak i na całym świecie, nie brakuje ludzi, którzy próbują omijać prawo, działają bez licencji Ministerstwa Finansów, unikają podatków, czy co jeszcze gorsze - za nic mają działanie na rzecz młodych ludzi dotkniętych uzależnieniami. Działa to na szkodę legalnie funkcjonujących podmiotów, które z dużą precyzją dbają o każdy z wymienionych wyżej aspektów.

      Organizatorzy akcji #TylkoNaLegalu, która zrzesza wyłącznie legalnie działające podmioty, postanowili zatem zwrócić się do studentów. Wystarczy opublikować w mediach społecznościowych zdjęcie lub materiał wideo z widocznym napisem i hasztagiem #TylkoNaLegalu. Można też wysłać swój pomysł na adres mailowy organizatora. Przewidziane są też działania w grupach (wówczas nagroda zostanie podzielona). Najważniejszym elementem będzie tutaj kreatywność.

      Poza główną nagrodą, organizator przewidział też dwie dodatkowe - po 500 złotych każda. Arkusz zgłoszeniowy, szczegóły akcji, a także regulamin konkursu można znaleźć na stronie LegalniBukmacherzy.pl (kliknij TUTAJ). Konkurs trwa do 13 września. A zatem do dzieła!