• Praca dla elektryków

     •  

      Niemiecka średniej wielkości firma zatrudni bezpośrednio od ręki;

       

       

      ELEKTRYKÓW oraz POMOCNIKÓW ELEKTRYKÓW

       

      również osoby bez doświadczenia

      mile widziana będzie znajomość języka niemieckiego

       

       

      Miejsce pracy

       Hannover, Munster / Niemcy/.

       

       

      Zadania

      Wykonywanie instalacji elektrycznych na budowie, w jednym miejscu.

      Nie przenosimy naszych pracowników z miasta do miasta.

       

       

      Oferujemy zatrudnienie OD ZARAZ na umowę o pracę polską lub niemiecką.

      Szybki proces rekrutacyjny.

       

      NIE JESTEŚMY AGENCJĄ POŚREDNICTWA -  bezpośrednia praca na stałe u nas.

      Oferujemy stałe bezpośrednie zatrudnienie.

       

      Zapewniamy pomoc w załatwieniu formalności

       oraz  liczne kursy i szkolenia, niezbędne do wykonywania zawodu.

      Gwarantujemy stałe zakwaterowanie, w pełni umeblowane i funkcjonalne mieszkania.

       

       

       

      Czekamy na Państwa pytania pod polskim numerem telefonu 661 891 758

      oraz  na Państwa CV pod adresem e-mail

       

      bartlomiej.smalcerz@mmcpower.pl

       

       

      MMC Power GmbH

      Am Brabrinke 14

      30519 Hannover, Deutschland

       

      HRB 221423

      Steuer-Nr.: 25/200/13308

      USt-ID: DE341648427

     • Spotkania wychowawców z rodzicami

     • Informujemy, że w najbliższy poniedziałek, 20 września 2021r. o godz. 16:30, odbędą się spotkania z wychowawcami.

      Na spotkanie zapraszamy rodziców uczniów klas II, III, IV technikum oraz II i III szkoły branżowej.

      Spotkania z rodziacami uczniów klas I odbyły się 6 i 7 września.

     • Kalendarium historyczne - 12 września

     •  

      12 września 1683 (338 LAT TEMU)

      Odsiecz wiedeńska

       

      Bitwa pod Wiedniem  (inaczej nazywana Odsieczą Wiedeńską  lub rzadziej Wiktorią Wiedeńską) –bitwa stoczona 12 września 1683 pod Wiedniem między wojskami polsko-cesarskimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego a armią Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy. Bitwa była przełomowym wydarzeniem w wojnie – zakończyła się klęską Osmanów, którzy od tej pory przeszli do defensywy i przestali stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy

      Była konsekwencją przymierza zawartego IV 1683 przez króla Jana III Sobieskiego z cesarzem Leopoldem I; Jan Sobieski na czele połączonych wojsk polskich (ok. 27 tysięcy) i austriackich (dowódca książę lotaryński Karol V Leopold) oraz niemieckich (dowódca książę Waldecku Jerzy Fryderyk; ogółem ok. 43 tysięcy) rozbił w bitwie 12 IX oblegającą Wiedeń armię turecką (ok. 110–115 tysięcy, dowódca wielki wezyr Kara Mustafa); do zwycięstwa szczególnie przyczynił się atak polskiej husarii ze wzgórza Schafberg; w pierwszej fazie walk opanowano drogę wzdłuż Dunaju oraz wszystkie wzgórza otaczające Wiedeń (m.in. Kahlenberg); decydującą rolę w bitwie odegrała największa w dotychczasowej historii szarża jazdy (ok. 20 tysięcy żołnierzy), którą poprowadził osobiście Jan Sobieski; armia turecka została rozbita, tracąc ok. 15 tysięcy żołnierzy, ponad 100 dział i cały sprzęt; straty koalicji wyniosły ok. 3500 żołnierzy; zwycięstwo pod Wiedniem zahamowało ekspansję turecką na Płw. Bałkański.

       

      12 września 1989 (32 lata temu) powołanie Rządu Tadeusza Mazowieckiego

      "Solidarność" osiągnęła w parlamencie taką pozycję, że wbrew niej nie można było wybrać ani prezydenta, ani premiera. Stanęło przed nią więc pytanie: czy tę potężną siłę blokującą wykorzystać, żeby wziąć całą pulę, jak się wtedy mówiło, czyli przejąć władzę wykonawczą?

      Pierwszym widomym sygnałem był słynny artykuł Adama Michnika z 3 lipca, który proponował: "Solidarność" godzi się na komunistycznego prezydenta, a komuniści - na solidarnościowego premiera, stąd tytuł Wasz prezydent, nasz premier. Ten artykuł był następstwem rozmów toczących się niemal od wyborów, na początku niezobowiązujących. Po obu stronach narastała świadomość możliwości i konieczności zmian. Opozycja musiała przełamać politykę samoograniczenia, która w nowych okolicznościach międzynarodowych straciła sens. Zdecydowanie w stronę rządu solidarnościowego parli Adam Michnik i Jacek Kuroń, sceptyczny jeszcze w lipcu był Tadeusz Mazowiecki...

    • DOLNOŚLĄSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ - dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych
     • DOLNOŚLĄSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ - dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych

     •  

      Osoby spełniające kryteria i ubiegające się o stypendium proszone są o złożenie wniosków do sekretariatu szkoły w terminie do 23 września 2021r.

       

      Ogłoszenie o naborze wniosków na rok szkolny 2021/2022 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej

      W związku z Uchwałą nr 4170/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków, terminu i trybu składania uzupełnień oraz trybu odwołania od decyzji Komisji o przyznanie pomocy stypendialnej na rok szkolny 2021/2022 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych,  finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłaszamy nabór wniosków na rok szkolny 2021/22,  tj. od 01 września 2021 r. do 30 września 2021 r.

      Wsparcie stypendialne obejmować będzie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego mające siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego.

      O stypendium w ramach Programu stypendialnego w roku szkolnym 2021/2022 mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki, tzw. kryteria obowiązkowe i jedno z kryteriów dodatkowych.

      I. Kryteria obowiązkowe

      Uczniowie / słuchacze szkół publicznych prowadzonych przez dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego:

      • branżowej szkoły I stopnia – uczeń co najmniej II klasy
      • branżowej szkoły II stopnia
      • technikum – uczeń co najmniej II klasy
      • szkoły policealnej kształcącej w trybie dziennym – słuchacz co najmniej II semestru
      • uzyskali średnią ocen z 3 wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły / wpisów do indeksu za ostatni semestr w roku szkolnym 2020/2021 na poziomie nie niższym niż 4,66 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, w przypadku branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, szkoły policealnej kształcącej w trybie dziennym;
      • opracowali pod nadzorem Opiekuna dydaktycznego Plan Rozwoju Ucznia, związany z rozwojem zawodowych uzdolnień i zainteresowań ucznia;
      • nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
      • nie pobierali stypendium w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”.

      II. Kryteria dodatkowe (uczniowie spełniają co najmniej jeden z warunków):

      • w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali tytuł finalisty lub laureata turniejów lub olimpiad;
      • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa / wpisów do indeksu z roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ubiegają się o stypendium na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń;
      • w przypadku kształcenia modułowego uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa wraz z zaświadczeniem zawierającym wykaz ocen z roku szkolnego 2020/2021 na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.

      Stypendium przyznaje się uczniowi na okres 10 miesięcy, na czas trwania nauki w roku szkolny 2021/2022. Kwota przyznanego stypendium za 1 miesiąc wynosi 450,00 zł, za okres 10 miesięcy 4 500,00 zł.

      Wniosek  w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy przekazać osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską w zaklejonej kopercie  wraz z dopiskiem „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej” w terminie od 01 września 2021 r. do 30 września 2021 r. na adres:

      Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

      Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy

      Wydział Edukacji

      ul. Walońska 3-5

      50-413 Wrocław

      O zachowaniu terminu złożenia wniosku lub wysłanego listem poleconym decyduje data złożenia wniosku w Urzędzie, placówce pocztowej lub nadania przesyłki kurierskiej.

      Lista uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium oraz listy rankingowe zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu: www.stypendialny-dolnyslask.pl niezwłocznie po przyjęciu przez Zarząd.

      Dokumentacja związana z naborem wniosków w roku szkolnym 2021/2022:

      1. Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2021/2022 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
      2. Dokumenty do wypełnienia – załącznik nr 1 do Regulaminu: Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej na rok szkolny 2021/2022 i załącznik nr 4 do Regulaminu: Oświadczenie uczestnika projektu
    • Całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży
     • Całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży

     •  

      W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, Ministerstwo Edukacji i Nauki chce kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.

      Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

      Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

      Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

       

       

      Z wyrazami szacunku

       

      Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

      Ministerstwo Edukacji i Nauki

       

       

    • Rozpoczynamy rok szkolny z nagrodami Starosty
     • Rozpoczynamy rok szkolny z nagrodami Starosty

     •  

      W dniu 06.09.2021r. Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych odwiedzili: Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Wicestarosta Zygmunt Worsa i Dyrektor Wydziału Oświaty Grzegorz Stawarz, którzy jak co roku osobiście wręczyli naszym uczniom stypendium za wyjątkowe osiągnięcia naukowe i sportowe.

      Wśród wyróżnionych znaleźli się:

      • Oliwer Łopata 
      • Sławomir Osienienko
      • Norbert Bal
      • Dawid Jankowski
      • Miłosz Wołodkiewicz

       

     • Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych

     •  

      Spotkania dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych odbędą się w sali gimnastycznej ZSB-E według następującego harmonogramu:

      - 6 września 2021r. godz. 16:30 - rodzice uczniów:

      • kl. Ia T (zawód: technik budownictwa, technik elektronik)
      • kl. Ib T (zawód: technik elektryk)
      • kl. I BS (zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)

      - 7 września 2021r. godz. 16:30 - rodzice uczniów:

      • kl. Ic T (zawód: technik informatyk)
      • kl. Id T (zawód: technik informatyk)
     • Zajęcia integracyjne klas pierwszych

     • 2 września zamiast typowych zajęć dydaktycznych, uczniowie klas pierwszych  uczestniczyli w zajęciach integracyjnych.

      Mamy nadzieję, że spotkania z wychowawcami klas, z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną wzbogacone rozmowami, pracą w grupach, zabawami ruchowymi pozwolą naszym pierwszoklasistom na dobre zaaklimatyzować się w ZSB-E.

    • Nadszedł czas rozstania...
     • Nadszedł czas rozstania...

     •  

      W dniu 31 sierpnia 2021r. Pani Lena Słowik zakończyła pracę w naszej szkole. Podczas rady pedagogicznej, w imieniu społeczności Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych, dyrektor szkoły Rafał Fasuga złożył podziękowania za 26. letnią rzetelną pracę i nieoceniony wkład w rozwój naszej szkolnej biblioteki i centrum multimedialnego.

      Wszyscy życzymy Pani Lenie wielu sukcesów w realizacji swoich pasji i zainteresowań.

     • Giełda podręczników

     •  

       

      GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

       

      Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na giełdę podręczników, która odbędzie się

       w sali gimnastycznej

        podczas długiej przerwy w następujących dniach:

       

      Poniedziałek - 06.09.2021

      Środa- 08. 09.2021

      Piątek- 10.09.2021

       

      Prosimy o zachowanie bezpiecznych odstępów oraz założenie maseczek ochronnych.

       

     • Wyniki egzaminów zawodowych

     •  

      Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy do dyplomów dla absolwentów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 zostaną dostarczone do szkoły 7 września 2021 r. (wtorek) i można je odbierać po godz. 14:00.

       

     • Rozpoczęcie roku szkolnego - AKTUALIZACJA!

     •  

      W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021r. o godz. 9:00 w salach lekcyjnych:

      •  I BS    K. Drej    - sala 12
      • Ia Tp    D. Karaszewski    - sala 21
      • IbTp    P. Rudownik    - sala 35
      • Ic Tp    A. Jarzębicka    - sala 17
      • Id Tp    P. Matejczuk    - sala 36
      • IIa TP    B. Kulig    - sala gimnastyczna
      • IIb Tp    E. Sebastiańska    - sala 10
      • IIc Tp    J. Musiej-Ząbkiewicz    - sala 14
      • IId Tp    M. Antoniak    - siłownia
      • I BS    M. Szpara-Dyduch    - sala 23
      • IIIa Tp    H. Kosmala    - sala 16
      • IIIb Tp    A. Perska    - sala 34
      • IIIcTp    E. Sycz    - sala 32
      • IIId Tp    B. Kędzierska    - sala 22
      • IIIa Tg    M. Szczepańska    - sala 103
      • IIIb Tg    M. Kałwak    - sala 27
      • IIIc Tg    J. Klimkowski    - sala 201
      • III BS     B. Łobaza    - sala 18
      • IVa T    E. Sułkowska    - sala 31
      • IVb T    K. Skąpska    - sala 19
      • IVc  T    A. Klepacz    - sala 13

       

     • 01.09.2021r. - rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     •  

      Zapraszamy wszystkich na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2021r. o godz. 9:00.

      Uroczystość planowana jest na boisku szkolnym, a następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych:

      • I BS    K. Drej    - sala 12
      • Ia Tp    D. Karaszewski    - sala 21
      • IbTp    P. Rudownik    - sala 35
      • Ic Tp    A. Jarzębicka    - sala 17
      • Id Tp    P. Matejczuk    - sala 36
      • IIa TP    B. Kulig    - sala gimnastyczna
      • IIb Tp    E. Sebastiańska    - sala 10
      • IIc Tp    J. Musiej-Ząbkiewicz    - sala 14
      • IId Tp    M. Antoniak    - siłownia
      • I BS    M. Szpara-Dyduch    - sala 23
      • IIIa Tp    H. Kosmala    - sala 16
      • IIIb Tp    A. Perska    - sala 34
      • IIIcTp    E. Sycz    - sala 32
      • IIId Tp    B. Kędzierska    - sala 22
      • IIIa Tg    M. Szczepańska    - sala 103
      • IIIb Tg    M. Kałwak    - sala 27
      • IIIc Tg    J. Klimkowski    - sala 201
      • III BS     B. Łobaza    - sala 18
      • IVa T    E. Sułkowska    - sala 31
      • IVb T    K. Skąpska    - sala 19
      • IVc  T    A. Klepacz    - sala 13
     • Poprawkowy egzamin maturalny

     •  

      Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 24 sierpnia o godz. 9:00. Zbiórka zdających o godz. 8:15.

      Egzaminy pisemne odbędą się w następujących salach:

      • matematyka, język polski, - sala gimnastyczna
      • język angielski - sala 18

      Na egzamin przynosimy dowód osobisty, długopis piszący na czarno, w przypadku matemamtyki dodatkowo zdający powinien posiadać kalkulator prosty, linijkę, cyrkiel.

      Wykaz zdających oraz więcej informacji na temat organizacji egzaminu znajduje się w zakładce Egzamin maturalny.

       

     • Kibicujemy Pawłowi Fajdkowi!

     • W Tokio trwają XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie. Przed nami konkurs rzutu młotem z udziałem Pawła Fajdka, naszego absolwenta (technikum budowlane rok 2009). Paweł, walkę o medal i chwałę, rozpocznie w środę 4 sierpnia o godz. 13:15 czasu polskiego. Trzymamy kciuki!!!