• Olimpiady: logistyczna i budowlana organizowane przez MWSLiT we Wrocławiu

     • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu organizuje olimpiady: logistyczną i budowlaną.

      Dwa pierwsze etapy obu olimpiad odbywają się online poprzez platformy, do których linki znajdują się poniżej:

      https://olimpiadalogistyczna.mwsl.eu/

      https://olimpiadabudowlana.mwsl.eu/

       

       

      VIII EDYCJA OLIMPIADY BUDOWLANEJ

      Ruszyła kolejna, VIII już edycja Olimpiady Budowlanej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Olimpiada skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wydarzenie to na stałe zostało umieszczone w kalendarium uczelni i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak i patronów. Celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych, a także wyłonienie najbardziej uzdolnionych uczniów.

       Patronat nad VIII edycją Olimpiady Budowlanej objęły:

      •  BUDIMEX S.A.
      • Kubala Sp. z o.o.
      • budowa.org
      • budownictwo.org
      • budnet.pl
      • 4budowlani.pl
      • forum.obud.pl
      • obud.pl
      • styropian.biz

       

      Podobnie jak w poprzednich edycjach, olimpiada zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem i według określonego harmonogramu:

      • I etap – wirtualny (uczestnicy logują się na przygotowanej przez organizatora platformie),
      • II etap – wirtualny (uczestnicy logują się na przygotowanej przez organizatora platformie),
      • III etap – w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu.*

       *Ze względu  na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, uczestnicy Olimpiady będą na bieżąco informowani o wszelkich zmianach, dotyczących przebiegu finału.

      Najważniejsze terminy VIII Olimpiady Budowlanej MWSLiT:

      • I etap: 13.11.2020 r. – 16.02.2021 r.
      • II etap: 25.02.2021 r. – 24.03.2021 r.
      • III etap: 02.04.2021 r.
      • Uroczyste wręczenie nagród – 02.04.2021 r.

       Wszystkich uczniów zainteresowanych branżą budowlaną zapraszamy do zarejestrowania się na platformie konkursowej!

       

      www.olimpiadabudowlana.mwsl.eu

       

       

      X EDYCJA OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ

      Rozpoczęła się kolejna – X już edycja Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Olimpiada skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wydarzenie to na stałe zostało umieszczone w kalendarium uczelni i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak i patronów.

       Patronat merytoryczny nad Olimpiadą Logistyczną sprawuje The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) – Polska - organizacja zrzeszająca profesjonalistów z branży TSL, której celem jest propagowanie, wspieranie wiedzy, nauki o logistyce i transporcie. Ideą olimpiady jest wyłonienie najbardziej uzdolnionych uczniów, którzy posiadają potencjał do pracy w zawodzie logistyka.

       Patronat nad tegoroczną edycją Olimpiady Logistycznej objęły:

      • CH Robinson Polska S.A.
      • Express Botam Transport Sp. z o.o.
      • GEFCO Polska Sp. z o.o.
      • Geis PL Sp. z o.o.
      • Hellmann Worldwide Logistics Sp. zo.o.
      • Kuehne+Nagel Sp. z o.o.
      • Polska Unia Transportu
      • Ritex Logistics Sp. z o. o.
      • Spedimex Sp. z o.o.
      • Trans.eu Group S.A.
      • VOLVO POLSKA Sp. z o.o.
      • Vos Logistics Polska Sp. z o. o.
      • Qbusiness.pl
      • etransport.pl
      • eurologistics.pl
      • logistyczny.com
      • log24.pl
      • Magazynowanie i Dystrybucja
      • pracujwlogistyce.pl
      • Top Logistyk

      Podobnie jak w poprzednich edycjach, olimpiada zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem i według określonego harmonogramu:

      • I etap – wirtualny (uczestnicy logują się na przygotowanej przez organizatora platformie),
      • II etap – wirtualny (uczestnicy logują się na przygotowanej przez organizatora platformie),
      • III etap – w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu.*

      *Ze względu  na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, uczestnicy Olimpiady będą na bieżąco informowani o wszelkich zmianach, dotyczących przebiegu finału.

       

      Najważniejsze terminy X Olimpiady Logistycznej MWSLiT:

      • I etap – 13.11.2020 r. – 16.02.2021 r.
      • II etap – 25.02.2021 r. – 24.03.2021 r.
      • III etap – 01.04.2021 r.
      • Uroczyste wręczenie nagród – 01.04.2021 r.

      Wszystkich uczniów zainteresowanych tematyką TSL zapraszamy do zarejestrowania się na platformie konkursowej!

       

      www.olimpiadalogistyczna.mwsl.eu

       

       

       

     • Kurs RL.17

     • Informujemy, że w ramach zajęć zaplanowanych na 20 listopada 2020r. na stronie Moodle zostały zamieszczone materiały przekazane przez prowadzącego. Przypominamy o obowiązku zapoznania się z nimi.

     • Kurs RL.04

     • Informujemy, że w ramach zaplanowanych na 20 listopada zajęć na stronie Moodle zostały zamieszczone materiały przekazane przez prowadzącego. Przypominamy o obowiązku zapoznania się z nimi.

      W dniu 21 listopada o godz. 9:00 rozpoczną się zajęcia online. Proszę o kliknięcie linku poniżej i zainstalowanie aplikacji. Link prowadzi bezpośrednio do zajęć.

      Link do sali: https://us05web.zoom.us/j/85817378767?pwd=NHJzOHRId0M5eUo5N0VnNWVmbWdEQT09

      Meeting ID 85817378767

      Meeting Passcode: LdquC0             (ostatni znak hasła passcode to zero)

    • "Szkoła do hymnu" - akcja MEN
     • "Szkoła do hymnu" - akcja MEN

     • We wtorek, 10 listopada o godz. 11:11 zachęcam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła do hymnu". W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponuję wspólne śpiewanie hymnu on-line.Niech będzie to wyrazem naszej postawy patriotycznej w tych trudnych czasach.

       

      Dyrektor Szkoły

      Rafał Fasuga

    • Tak rodziła się niepodległość. Krótka historia powstania wolnej Polski w 1918 roku
     • Tak rodziła się niepodległość. Krótka historia powstania wolnej Polski w 1918 roku

     •  

      W związku z zaleceniami Rządu RP oraz trybem nauki zdalnej w okresie epidemii nie możemy, jak co roku, zorganizować szkolnych uroczystości patriotycznych.  

      Data 11 listopada 1918 roku, choć tak mocno zakorzeniona w świadomości Polaków jako dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość jest datą symboliczną W tym dniu państwo polskie jako twór terytorialno-prawny jeszcze nie istniało. Jednak to właśnie ten dzień po kilku latach ustalony został przez Sejm za święto narodowe - jako dzień powstania II Rzeczypospolitej Polskiej.

      Dawny europejski ład runął w gruzy wraz z wybuchem I wojny światowej. Fakt, że naprzeciw siebie stanęli zaborcy obudził nadzieje Polaków na odrodzenie wolnej ojczyzny. Nigdy przecież nie zrezygnowali z marzeń o niej, chwytając za broń w czasie powstań narodowych, angażując się w rewolucyjne wrzenie 1905-1907 roku, występując przeciwko okupantom w latach I wojny światowej i wreszcie - zakładając jeszcze przed wojną organizacje paramilitarne i zbrojne formacje wojskowe. Do tego dochodziły podejmowane na forum międzynarodowym zabiegi polskich przywódców politycznych i wojskowych zmierzające do odbudowy polskiej państwowości.

      Każde z tych działań, niezależnie od reprezentowanych poglądów politycznych czy różnej drogi osiągnięcia celu, torowało drogę do zrzucenia pęt niewoli. Weterani Powstania Styczniowego, zesłańcy, którzy po latach wracali z Sybiru podtrzymywali ducha walki o wolność, zaszczepiali swoim wnukom sen o wolnej Polsce. Gdy nadarzyła się okazja młodzi Polacy znów chwycili za broń. Gdy w 1918 roku wojna miała się ku końcowi mocarstwa wiedziały już, jak wielką determinacją wykazują się Polacy walczący o wolność.

      Na ziemiach polskich ścierały się orientacja powstańcza, popierająca zbrojny czyn Józefa Piłsudskiego i prorosyjska orientacja Narodowej Demokracji, formułująca hasła legalnej walki z rosyjskim systemem rządów ale przede wszystkim z odwiecznym wrogiem Polski - Niemcami. Przedstawiciele obu orientacji obecni w życiu społecznym prowadzili ze sobą walkę o czołową pozycję w samorządach i organach władzy. W miastach i regionach spontanicznie powstawały różne niepodległościowe organy władzy na bazie istniejących lokalnych stronnictw, partii politycznych, lub organizacji wojskowych. Latem 1918 roku było już pewne, że państwa centralne wojnę przegrają. Ludność Niemiec i Austro-Węgier miała dość wojny i w obaleniu swych monarchistycznych reżimów upatrywała uzyskanie pokoju.

      W Rosji szalała rewolucja, okupujące Polskę Niemcy i Austria były bliskie przegranej. W styczniu roku rząd radziecki anulował wszystkie układy rozbiorowe Polski przez Rosję. Na skutek polskich zabiegów prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson przedstawił 14-punktowy program powojennego ładu w Europie, w którym postulował także utworzenie niezawisłego państwa Polskiego z dostępem do morza. Także Wielka Brytania, Francja i Włochy na konferencji w Wersalu w czerwcu 1918 roku opowiedziały się za utworzeniem niepodległego państwa polskiego. Szanse na niepodległe państwo polskie stawały się coraz bardziej realne. W październiku 1918 roku, w wyniku klęsk na Bałkanach, nastąpił rozpad Austro-Węgier.

      Żołnierze wielonarodowego państwa związkowego po prostu rozeszli się do swych domów. W Wiedniu polscy posłowie do parlamentu austriackiego w Wiedniu, na czele których stanął Wincenty Witos, zorganizowali Polską Komisję Likwidacyjną. W trzy dni później objęła ona niepodzielną władzę w wolnym od Austriaków Krakowie. Wcześniej, w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, w którym stanowisko premiera i ministra spraw zagranicznych objął Ignacy Daszyński. W wydanym 7 listopada manifeście rząd proklamował utworzenie Polskiej Republiki Ludowej.

      Rząd ten tworzyli głównie socjaliści galicyjscy, to też ogłosili oni od razu swój program, który obejmował 8-godzinny dzień pracy; zniesienie wielkich majątków ziemskich; upaństwowienie lasów, kopalnictwa, ciężkiego przemysłu, banków i środków transportu. W wielu miastach i regionach spontanicznie powstawały różne niepodległościowe organy władzy na bazie istniejących lokalnych stronnictw, partii politycznych, lub organizacji wojskowych. W Poznaniu i Zagłębiu Dąbrowskim utworzone zostały radykalno-rewolucyjne Rady Robotniczo-Chłopskie. Tymczasem w Warszawie, ziemiami dawnego Królestwa Polskiego, zajętego przez Austrię i Niemcy rządziła zależna od Niemiec i Austro-Węgier Rada Regencyjna Królestwa Polskiego.

      Ale jednocześnie rozwijała działalność Polska Organizacja Wojskowa, konspiracyjna Polska Organizacja Wojskowa, zorganizowana przez Piłsudskiego w latach 1915-16, stawiająca sobie za cel walkę z Niemcami. Wobec rewolty w Niemczech i przegranej wojny krajowi groziła anarchia. Rada Regencyjna starała się ona o uwolnienie Józefa Piłsudskiego, więzionego w Magdeburgu, widząc w nim jedynego polityka, który mógłby spacyfikować narastające napięcia społeczne w kraju. Uwolniony on został w dniu 9 listopada z twierdzy magdeburskiej.

      Wieczorem specjalnym pociągiem, złożonym z parowozu i wagonu-salonki I klasy, Piłsudski wraz z Kazimierzem Sosnkowskim, przewiezieni zostali pod eskortą do Warszawy. Przyjazd Piłsudskiego wywołał entuzjazm w mieście, gdyż jego pobyt w twierdzy magdeburskiej urósł w oczach społeczeństwa polskiego do symbolu niezłomnej walki z zaborcami. Już w nocy rozpoczęło się rozbrajanie warszawskiego garnizonu niemieckiego. 11 listopada 1918 roku podpisany został w Compiegne traktat pokojowy między Francją a Niemcami, kończący I wojnę światową. Stacjonującym w Warszawie niemieckim władzom wojskowym Józef Piłsudski zaproponował, by po prostu złożyły broń i wyjechały z miasta. Na prośbę Rady Regencyjnej objął on w tym dniu dowództwo nad Polską Siłą Wojskową. Niemcy zgodzili się i w ciągu trzech dni opuścili ziemie dawnego Królestwa Polskiego. 14 listopada Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu, który 16 listopada jako Naczelnik Państwa zadeklarował powstanie Państwa Polskiego.

     • Nauczanie zdalne na kursach RL.04 i RL.17

     • Informujemy, że w ramach zaplanowanych na 6 i 7 listopada zajęć na stronie Moodle zostały zamieszczone materiały przekazane przez prowadzącego. Prosimy o zapoznanie się z nimi.
      W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.
     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli

     • Wrocław 2020-11-02

       


      Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

      Państwo polskie jest wielką, bezcenną wartością. Trzeba było walki i pracy, potu i krwi kilku pokoleń, aby Polska po pierwszej wojnie światowej mogła wrócić na mapę Europy. Potrzebny był ogromny wysiłek i determinacja, żeby  obalić komunistyczną władzę, wyrwać się spod podkutego buta Moskwy i po raz drugi w XX wieku odzyskać niepodległość na przełomie lat 80-tych i 90-tych. My współcześni Polacy mamy wreszcie własne, demokratyczne państwo. Współtworzymy społeczeństwo otwarte, cieszymy się pełnią praw obywatelskich. Możemy się organizować, w swobodny sposób wyrażać własne przekonania, opinie i poglądy.

      Co kilka lat wybieramy władze różnych szczebli. Wyznajemy różne wartości, mamy odmienne wizje Polski, różnimy się i spieramy - to w demokracji naturalne.  Nasz los spoczywa w naszych i tylko w naszych rękach. Od nas in gremio zależy wybór co zrobimy z wolnością, jak ją będziemy rozumieć i praktykować. Niezmiernie ważne jest jakie wartości i postawy przekażemy młodemu pokoleniu. Zadaniem kadry pedagogicznej jest wychowywać podopiecznych w szacunku dla prawdy i dobra, innych ludzi i narodów, państwa i prawa. Uczyć rozumnej, odpowiedzialnej wolności, kultury słowa i zachowania, współpracy, rozwiązywania sporów w sposób asertywny i pokojowy, dochodzenia swoich racji w sposób cywilizowany.

      Piszę do Koleżanek i Kolegów, bom smutny i zatroskany. Martwię się, gdyż epidemia przybiera na sile. Dodatkowo od kilku dni na ulicach polskich miast po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał aborcję eugeniczną za niekonstytucyjną, trwają  wielotysięczne protesty, bierze w nich udział część uczniów i niektórzy nauczyciele. Inicjatorem i koordynatorem manifestacji i marszów jest radykalna lewicowa organizacja „Ogólnopolski Strajk Kobiet”. Domaga się ona „aborcji na życzenie”, ostatnio za „główny i końcowy postulat” uznała „dymisję rządu”. Powołała Radę Konsultacyjną, która ma „negocjować warunki ustąpienia rządu” (sic!). Nie bacząc na zagrożenie epidemiczne do protestów nawołują i w nich uczestniczą partie opozycji, która ongiś sama siebie nazwała „totalną”. W ten sposób protest społeczny przekształcił się de facto w akcję polityczną, której głównym i nieskrywanym celem jest obalenie rządu wyłonionego przez parlament pochodzący z wolnych, demokratycznych wyborów. Tymczasem konfliktów społecznych i sporów aksjologicznych nie rozwiąże się na ulicy wśród często wulgarnych napisów i okrzyków, gróźb i bijatyk, zakłócania miru domowego, profanowania i dewastowania kościołów, pomników, budynków użyteczności publicznej. Potrzebna jest spokojna i merytoryczna dyskusja zainteresowanych stron, dialog, ostudzenie emocji. Nadzieję daje inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który złożył w Sejmie kompromisowy projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży oraz zaproszenie opozycji do rozmów przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Sprawa jest tym pilniejsza, że - jak przestrzegają wirusolodzy - masowe zgromadzania  mogą spowodować znaczący wzrost zachorowań na COVID-19 i tym samym śmierć wielu ludzi.

      W trudnym czasie pandemii koronawirusa, politycznych napięć, sporów o zakres ochrony życia nienarodzonych i przypadków dopuszczalności aborcji, serdecznie proszę o spokój i odpowiedzialność, rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, skoncentrowanie się na realizacji podstaw programowych, respektowanie przepisów prawa. O nieprzenoszenie ostrych, światopoglądowych i politycznych sporów na teren szkół, przedszkoli i placówek (w tym nieeksponowanie symboli organizacji deklarujących polityczne cele). Jednostki oświaty z mocy prawa są i muszą być  wolne od działalności politycznej. Bez względu na sposób nauczania - stacjonarny, hybrydowy lub zdalny - zajęcia dydaktyczne winny odbywać się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Nieobecność uczniów na lekcjach i nauczycieli w pracy z powodu udziału w ulicznych protestach w żadnym wypadku nie może być usprawiedliwiana. Zachęcanie uczniów do udziału w nielegalnych zgromadzeniach i to w czasie pandemii koronawirusa, wywieranie presji i piętnowanie uczniów, którzy w manifestacjach i marszach nie chcą brać udziału jest niedopuszczalne i naganne (na szczęście  na Dolnym Śląsku to rzadkie, incydentalne przypadki). W każdej takiej sytuacji będę interweniował i stanowczo reagował. Proszę i apeluję o rozważne, powściągliwe zachowanie także poza godzinami pracy, w tym w przestrzeni wirtualnej (internet nie śpi i nie zapomina). Warto pamiętać, że kto angażuje się w debatę publiczną ponosi cząstkę odpowiedzialności za jej kształt, jakość i poziom. Każdy w Rzeczypospolitej ma prawo do nieskrępowanej obywatelskiej aktywności w prywatnym czasie, ale nauczycielem i dyrektorem nie przestaje się być po zakończeniu lekcji - młodzież patrzy i się uczy, uczniowie, rodzice, społeczność lokalna i internetowa komentują.

      Po tysiąckroć rację mieli starożytni Rzymianie twierdząc: „Verba docent, sed exempla trahunt” (słowa uczą, ale przykłady pociągają, skłaniają do naśladowania). Mamy co robić, wygląda na to, że z powodu pandemii koronawirusa zdalne bądź hybrydowe nauczanie pozostanie codziennością szkół na dłużej. To na nas spoczywa wielkie i odpowiedzialne zadanie dobrego wykształcenia i wychowania młodego pokolenia. Bądźmy mu przykładem i wzorem.

       

      Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

      Jeśli Polska ma od czegoś urosnąć i zmienić się na lepsze, to od pracy i zgody, która naprawdę buduje. Nie darmo starożytni Rzymianie twierdzili: „Ubi concordia, ibi victoria” (tam gdzie zgoda, tam zwycięstwo). Im więcej zgody w narodzie i szkolnych społecznościach, tym lepiej. Proszę więc o zgodną, ofiarną pracę oraz wystrzeganie się zachowań, które mogłyby naruszać prawo i dobre obyczaje, skłócać i konfliktować szkolne wspólnoty oraz lokalne społeczności.

      „Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami” - jak śpiewa Don Vasyl i jego romski zespół. Jedna jest Polska.                                                                 Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

                                                                                   Roman Kowalczyk

                                                                           Dolnośląski Kurator Oświaty

     • Drodzy rodzice i uczniowie

     • Drodzy rodzice i uczniowie,

      W związku z ogłoszeniem przez MEN projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, od dnia 26.10.2020  do dnia 08.11.2020 wszystkie zajęcia w naszej szkole będą odbywały się w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy eNauka-ZSBE. Również zajęcia w CKZ-e odbywają się zdalnie, szczegółowe informacje będą podawane na stronie internetowej ckz.swidnica.pl

      Taka forma pracy ma zapewnić Wam jak największe bezpieczeństwo w tym trudnym okresie wzrostu zachorowań. Wszystkie zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji.

      Życzę Wam dużo zdrowia i jak najszybszego powrotu do szkoły.

       
      Dyrektor ZSB-E

      Rafał Fasuga

     • Drodzy uczniowie

     • W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 w naszym województwie, zgodnie z wytycznymi ministerstwa przechodzimy na tryb nauki hybrydowej. Poniedziałek jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w klasach technikum, uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia uczą się w CKZ-cie zgodnie z planem. Wszystkie informacje będą przekazywać Wam wychowawcy prze librusa. Proszę codziennie odczytywać pocztę. O trybie funkcjonowania szkoły poinformuję Was w momencie, kiedy zostanie opublikowane rozporządzenie ministerstwa. Proszę przygotować się do nauki zdalnej, uaktualnić swoje dane na platformie eNauka-ZSBE, bo tam będzie prowadzona edukacja zdalna.

       

      Pozdrawiam
      Dyrektor ZSB-E
      Rafał Fasuga

       

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • W dniu 14 października 2020r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.W części oficjalnej głos zabrał pan dyrektor Rafał Fasuga, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły. Do życzeń dołączył również przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Marcel Marzec, który prezentował całą brać uczniowską.

      Część artystyczną pod przewodnictwem pani Bożeny Kędzierskiej, zaprezentowali uczniowie klas: 2dTp, 2bTg, 3cTg - Hutnik Patryk, Kozak Kacper, Onik Maxymilian, Bartoszuk Tomasz, Nosek Dominik i Penkala Jakub.

      Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.

     • UWAGA!

     • W roku szkolnym 2020/2021 nie zostanie uruchomiona nowa edycja kursu pszczelarz (brak kadry pedagogicznej).

      Wszystkie osoby, które złożyły wnioski i dokumenty bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację. O możliwości otwarcia kursu będziemy informować na bieżąco.

     • Przydział sal na zebranie z rodzicami w dniu 01.10.2020 godz. 16:30

     •  

       

      1. IIa Tp   wych. H.Kosmala - sala 16

      2. IIb Tp   wych. A. Perska - sala 36

      3. IIc Tp   wych. E. Sycz - sala 32

      4. IId Tp   wych. B. Kędzierska - sala 22

      5. IIa Tg   wych. M. Szczepańska - sala 35

      6. IIb Tg   wych. M. Kałwak - sala 27

      7. IIc Tg   wych. J. Klimkowski - sala 21

      8. IIa BS  wych. B. Łobaza - sala 18

      9. IIIa T   wych. E. Sułkowska - sala 31

      10. IIIb T wych. K. Skąpska - sala 19

      11. IIIc T wych. A. Klepacz - sala 34

      12. IVa T wych. A. Jarzębicka - sala 17

      13. IVb T wych. E. Sebastiańska - sala 10

      14. IVc T wych. P. Kazimierski - sala 13
       

     • Uwaga kurs RL.04 - pszczelarz

     •  

      Pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczną się w piątek 2 października 2020r. o godz. 15:30, a następnie w sobotę o godz. 9:00.

      Harmonogram zajęć na semestr zostanie przedstawiony na zajęciach.

    • Kolejna klasa patronacka rozpoczęła zajęcia w firmie SONEL S.A.
     • Kolejna klasa patronacka rozpoczęła zajęcia w firmie SONEL S.A.

     • To kolejny sezon współpracy z naszym partnerem firmą SONEL S.A. Następny rocznik naszych uczniów technikum elektronicznego rozpoczyna zajęcia praktyczne na terenie firmy pod okiem doświadczonych praktyków. Firma, jak co roku wyposażyła naszych uczniów w niezbędny sprzęt ćwiczeniowy, materiały i pomoce dydaktyczne. Każdy uczeń otrzymał również do swojej dyspozycji miernik uniwersalny CMM-10. Nowo doposażone stanowiska są wielką wartością dodaną kształcenia na kierunku technik elektronik.

    • Zebranie z rodzicami
     • Zebranie z rodzicami

     • Informuję, że 1 października 2020r. o godz. 16:30 odbędzie się spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II, III i IV technikum i branżowej szkoły.

      Po spotkaniu ogólnym, o godz. 17:15 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.

    • Pierwszy rocznik klasy patronackiej SONEL S.A. w zawodzie technik elektronik ukończył szkołę
     • Pierwszy rocznik klasy patronackiej SONEL S.A. w zawodzie technik elektronik ukończył szkołę

     • To już cztery lata, jak firma SONEL S.A. objęła patronatem naszych uczniów na kierunku technik elektronik. W tym okresie uczniowie mieli zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe oraz staże na terenie firmy. Firma zadbała również o organizację szkoleń z pomiarów elektrycznych dla naszych uczniów i nauczycieli. Wszyscy chętni uczniowie mieli możliwość zdobycia uprawnień SEP do 1kV.